Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |
 
Rakennusvirasto >  Viraston palvelut A–Ö > Viestintä >  Työmaatauluohjeet > 
 Työmaatauluohjeet - graafinen ilme
Kuuntele

Graafiset ohjeet, työmaa-aidat, taulumallit (pdf 3,2 Mt)

Tämän ohjeen mukaisia työmaatauluja käytetään kaikilla työmailla, joissa rakennusvirasto on tilaajana tai rakennuttajana. Pääurakoitsija teettää ja pystyttää työmaalle ennen töiden aloittamista työmaataulun, vastaa sen ylläpidosta ja kohteen valmistuttua myös sen poistosta.

Työmaataulujen käyttöperiaatteet

Rakennusvirasto tiedottaa yleisillä alueilla olevista työmaistaan yleisölle aina työmaatauluilla. Työmaatauluja käytetään aina, kun työmaa kestää kuukauden tai sitä pitempään. Myös alle kuukauden mittaisilla työmailla voidaan käyttää työmaatauluja, jos kohde on merkittävä tai keskeisellä paikalla.

Työmaataulu on sijoitettava siten, että se on luettavissa helposti ja liikennettä vaarantamatta. Laajoilla työmailla taulujen sijainti on suunniteltava ja lukumäärä mitoitettava niin, että työmaan tiedot näkyvät useammasta suunnasta lähestyttäessä.

Työmaataulussa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

• kohteen havainnekuva tai suunnitelmapiirustus taulun leveyteen sovitettuna
• kohteen nimi ja työn tarkoitus
• työstä vastaa: (Helsingin kaupungin rakennusvirasto tai HKR-Rakennuttaja)
• rakennusviraston asiakaspalvelun puhelinnumero 09 310 39000
• rakennusviraston verkko-osoite www.hkr.hel.fi
• pääurakoitsija ja vastaavan työnjohtajan puhelinnumero
• työn valmistumisajankohta (esim. Valmis 10/2014)

Tiedot ovat työmaatauluissa aina sekä suomeksi että ruotsiksi, tarvittaessa myös englanniksi. Jos työmaataulu tilataan Staran Kilpipalvelusta, se huolehtii tekstin käännättämisestä.

Työmaataulujen ulkoasu

mallit ja ohjeet (pdf 560 kt)

1. Perusmalli, leveys 2 200 mm tai 3 000 mm
• tauluun yleensä myös suunnitelmakuva, havainnekuva tai mallinnuskuva
• lyhyt esittelyteksti, joka voi olla myös historia- tai muu kuvaus projektista

Kuvia työmaatauluista  malli 1   malli 2   malli 3  malli 4

• historia- tai muu esittelyteksti

2. Pienet ja/tai lyhytkestoiset työmaat, leveys 600 mm tai 1 200 mm
• etusija tekstillä
1 200 mm:n taulua ei voi käyttää ajoratojen varressa, koska sen pientä tekstiä ei näe lukea ohi ajettaessa.

3. Ajoliikennemalli

• Ei kuvaa eikä esittelytekstiä, isompi tekstikoko

4. Erikoismalli
Suunnitellaan em. periaatteita soveltaen erikseen.

Tauluissa käytetyt kirjasimet ovat The Serif, bold ja extra bold sekä DIN regular ja DIN bold.

Työmaataulun tilaamisen ABC

VAIHTOEHTO 1)

Tilaajan projektinjohtaja toimittaa pääurakoitsijalle/päätoteuttajalle seuraavat tiedot:

• Työmaatauluohje (nettilinkin kautta)
• Tiedostopohja (tarvittaessa rakennusviraston viestintäpalveluista) Huom! kirjasintiedostot hankkii taulun tekijä.
• Kaikki tauluun tulevat teksti- ja kuvatiedot

Pääurakoitsija tekee tai teettää taulusta tulostustiedoston ja toimittaa sen projektinjohtajalle hyväksyttäväksi ennen toteutusta.

VAIHTOEHTO 2)
Projektinjohtaja tekee tai teettää kaikkine tietoineen työmaataulusta tulostusvalmiin tiedoston, jonka toimittaa pääurakoitsijalle toteutusta varten. Tarvittaessa viraston viestintäpalvelut avustaa taulun suunnittelussa.

Lisätietoja:
Työmaataulutilaukset – Staran Kilpipalvelu, kilpipalvelu@hel.fi
Rakennusviraston graafinen ilme – viestintäyksikkö puh. 09 310 38644 tai sp. hkr.viestinta@hel.fi


29.11.2013
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvirasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto