Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
16.04.2014
Byggnadstillsynsverket > 
 Nyheter
Byggrosen 2013 till ett utmärkt hyresbostadsprojekt

Foto: Krönvägen 44, Mikael Linden 2013  

Helsingfors byggnadsnämnds årliga erkännande Byggrosen utdelades 21.1.2014, till ett högklassigt arbete anknutet till den byggda miljön. Byggrosen 2013 tilldelades arkitekt Kristiina Hannunkari och projektchef Klaus Hamström för intressant och högklassig bostadsplanering samt omutligt beslutsamt byggande av hyresbostäder på Krönvägen 44 i Viksbacka. Därtill utdelades tre hedersomnämnanden.

 Läs mera...
[24.03.2014]  Anvisningen Tillgänglig byggnad (F1), Bostadsplanering (G1) har publicerats
[31.01.2014]  En ny anvisning för undantag
[21.01.2014]  Byggrosen 2013 till ett utmärkt hyresbostadsprojekt
 Anvisningar
 Blanketter
 sv
 Byggnadstillsynsverket

Byggandet i Helsingfors övervakas av byggnadsnämnden. Byggnadstillsynsverket fungerar som nämndens berednings- och verkställighetsorgan. Arbetsfördelningen mellan nämden och tillsynsverket regleras av instruktionen för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynen biträds av en stadsbildskommission och en teknisk kommission. Under byggnadsnämnden arbetar en fastighetsregisterförare som administrativt hör till fastighetskontoret.

 Viktigt att veta om byggande
Finlands byggbestämmelsesamling
 
   
Underhåll: Byggnadstillsynsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadstillsynsverket