Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
26.07.2014
 Byggnadstillsynsverket

Byggandet i Helsingfors övervakas av byggnadsnämnden. Byggnadstillsynsverket fungerar som nämndens berednings- och verkställighetsorgan. Arbetsfördelningen mellan nämden och tillsynsverket regleras av instruktionen för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynen biträds av en stadsbildskommission och en teknisk kommission. Under byggnadsnämnden arbetar en fastighetsregisterförare som administrativt hör till fastighetskontoret.

 Viktigt att veta om byggande
Finlands byggbestämmelsesamling
 
   
Underhåll: Byggnadstillsynsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadstillsynsverket