Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
19.12.2014
Byggnadstillsynsverket > 
 Nyheter
Byggnadstillsynens tjänstetider

Helsingfors byggnadstillsyn betjänar enligt följande:

Hissarna är öppna klockan 9.00–14.00 och då kan bygglovsansökningar lämnas in till bygglovssekreterarna. Vaktmästaren släpper in kunder som har en avtalad tid eller som kommit för att lämna ett rättelseyrkande till verket mellan kl. 8.15–9.00 och 14.00–16.00, då hissarna är stängda. Vaktmästaren tar också emot bygglovsansökningar då hissarna är stängda.

 Läs mera...
[11.12.2014]  Avvikande öppettider under jul och nyår
[01.08.2014]  Svensk anvisning för uteserveringsområden
[24.03.2014]  Anvisningen Tillgänglig byggnad (F1), Bostadsplanering (G1) har publicerats
 Anvisningar
 Blanketter
 sv
 Byggnadstillsynsverket

Byggandet i Helsingfors övervakas av byggnadsnämnden. Byggnadstillsynsverket fungerar som nämndens berednings- och verkställighetsorgan. Arbetsfördelningen mellan nämden och tillsynsverket regleras av instruktionen för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynen biträds av en stadsbildskommission och en teknisk kommission. Under byggnadsnämnden arbetar en fastighetsregisterförare som administrativt hör till fastighetskontoret.

 Viktigt att veta om byggande
Finlands byggbestämmelsesamling
 
   
Underhåll: Byggnadstillsynsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadstillsynsverket