Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
27.08.2016
 Utbildningsverket
Utbildningsverket >  Elevernas förmåner >  Skolhälsovård > 
 Skolhälsovården
Lyssna
Skolhälsovården baserar sig på folkhälsolagen och dess syfte är att sköta om elevernas hälsovård, övervaka hälsoförhållandena i skolan och arrangera nödvändig specialistbehandling för eleverna.

Målet är att uppmuntra eleverna att tillägna sig hälsosamma levnadssätt, stöda eleverna vid utvecklingen av självkänsla och levnadskontroll.

En egen skolhälsovårdare och en egen skolläkare har utsetts för skolan. Deras mottagningstider och kontaktuppgifter framgår av ett meddelande som delas ut till hemmen. Antalet elever i skolan påverkar hälsovårdstjänsterna. Helsingfors hälsovårdsverk har rekommenderat att en hälsovårdare sköter om högst 800 elever och en läkare om 6 000 elever.

När en elev börjar i grundskolan fyller föräldrarna i en blankett med frågor om barnets hälsotillstånd. Barnets hälsokort överförs från rådgivningen till skolhälsovården. Utgående från denna information kan barnets specialbehov beaktas i skolan. Under grundskoletiden försöker skolhälsovårdaren träffa varje elev på sin mottagning en gång om året och läkaren tre gånger (i årskurs 1, 5 och 8).


20.04.2012
 
   
Underhåll: Utbildningsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Utbildningsverket