Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
02.09.2014
Stadsplaneringskontor >  Trafikplanering > 
 Trafikplanering
Lyssna

Trafikplaneringen omfattar planering av all trafik – kollektivtrafik, fordonstrafik, cykel- och gångtrafik – samt parkering. I Helsingfors trafikplanering vill man särskilt främja kollektivtrafikens smidiga funktion och servicenivå. Förbättring av trafiksäkerheten är ett centralt mål i all trafikplanering.

Trafiken i Helsingfors planeras i samråd med trafikplanerare och planläggare. Stora principiella trafiklösningar, såsom huvudleder och byggande av spårvägstrafik, fastställs i generalplanen och delgeneralplanerna.

Mer exakta trafikarrangemang fastställs i trafikplanerna i anslutning till upprättande av detaljplanerna. I trafikplanen framförs bland annat hur gatuutrymmet ska delas mellan de olika trafikformerna (bilar, spårvagnar, fotgängare, cyklister o.s.v.), hur många filer körbanor har och var man kan parkera.

Mindre ändringar kan göras enbart på basis av trafikplanen utan att ändra detaljplan. En sådan ändring kan vara till exempel att man gör om en korsning till en rondell eller andra ändringar som inte kräver att gatuområdets gränser flyttas.

Trafikplanerna utarbetas av stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning och de godkänns av stadsplaneringsnämnden. De allra minsta ändringarna, till exempel byggande av farthinder, godkänns av trafikplaneringschefen. Om kostnaderna för genomförandet av trafikplanen är tillräckligt stora, behandlas trafikplanen även i styrelsen och stadsfullmäktige.

Stadsplaneringsnämndens och trafikplaneringschefens beslut >>

Deltagande i trafikplaneringen

Trafikplanerarna planerar årligen hundratals förbättringar av gatunätet. Dessa är ofta ändringar av parkeringsarrangemang och andra trafikmärken, och de görs på basis av initiativ från invånare och företag. Förbättringsbehov kan diskuteras med trafikplaneraren för området. Initiativ om ändring av trafikarrangemang skickas per post eller via e-post till Helsingfors stads registratorskontor.

De viktigaste trafikplanerna presenteras vid invånarmöten, ofta i samband med presentation av planprojekt. Om projekten meddelas på stadsplaneringskontorets webbplats, i tidningar och per brev till delaktiga.

Kontaktuppgifter till trafikplaneringen >>
Helsingfors stads registratorskontor >>
Nähtävänä nyt (Till påseende nu) >>
Delta och påverka >>
Planeringsprocessen och påverkan >>


28.12.2012

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret