Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |   По-русски   |
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
09.02.2016
Kaupunginmuseo >  Kulttuuriympäristö >  Arkeologia > 
 Arkeologia
Kuuntele

Arkeologinen tutkimus Helsingissä

 

Arkeologisen tutkimus- ja dokumentointityön lisäksi Helsingin kaupunginmuseo seuraa Helsingin maankäytön suunnittelua ja vastaa muinaisjäännösten maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet kuuluvat myös tähän ryhmään.

 

Vartiokylän Linnavuoren kaivaustöitä. Kuva: Markku Heikkinen/HKM

 

Maakuntamuseon alueella Espoon kaupunginmuseo vastaa Espoon alueen muinaismuistolain tarkoittamista kohteista. Muun Keski-Uudenmaan maakunnan alueen arkeologiaan liittyvän tutkimus- ja viranomaistoiminnan hoitaa Museovirasto.

 

Arkeologi neuvoo paikallisia museoita, yhteisöjä ja yksityisiä asiakkaita arkeologiaan liittyvissä kysymyksissä ja tekee maastotarkastuksia. Kaupunginmuseo on keskittynyt Helsingin kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen, mikä sisältää projektiluonteisia ja rakennustöihin liittyviä kaivauksia ja maankaivutöiden valvontaa Helsingin kaupungin alueella.

 

Kaupunginmuseon arkeologisten kokoelmien pääpaino on löydöissä, jotka ajoittuvat 1500 -1800-luvun alkupuolelle. Helsingin kaupungin alueella kaupunginmuseon tekemien arkeologisten valvontatehtävien, inventointien ja kaivausten raportteja voi tiedustella kaupunginmuseosta.

 

Arkeologian päivät ja kävelykierrokset


Pari kertaa vuodessa arkeologit tarjoavat koululaisille kaupunkiarkeologiaan liittyviä työpajoja ja kävelykierroksia. Myös suurelle yleisölle suunnatut Helsingin historialliset kiertokävelyt ovat olleet suosittuja.
Muinaisjäännöksiä ja arkeologista tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Helsingin kaupunginmuseossa tutkija Markku Heikkinen puh. (09) 3107 1552, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (Finlex) rauhoitettuja. Muinaisjäännökset ja maasta löydetyt yli 100 vuotta vanhat esineet, joiden omistajaa ei tunneta kuuluvat valtiolle. Ota yhteys kaupunginmuseoon tai Museovirastoon (puh. 09 40501, Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki) Helsingin alueelta löydettyjen esineitten osalta.

 

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali


Museoviraston ylläpitämässä rekistereissä on tietoa koko Suomen muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä koskevista tutkimushankkeista sekä arkeologisista esinelöydöistä. Rakennusperintörekisteristä löytyy mm. perustiedot rakennussuojelulainsäädännöllä suojelluista rakennuksista.
Rekistereiden tiedot täydentyvät ja päivittyvät jatkuvasti viranomais- ja tutkimustoiminnan yhteydessä.
Rekisteriportaali

 

 


13.05.2013
 Lisätietoja

Tutkija
Markku Heikkinen
Puh. (09) 3107 1552
etunimi.sukunimi@hel.fi

Tutkija
Heini Hämäläinen
Puh. (09) 31064993
etunimi.sukunimi@hel.fi
 

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Kaupunginmuseo | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kaupunginmuseo