Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Helsingin kaupungintalo
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
24.04.2014
 Sää
 Päätöksenteko
Kuuntele

Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmä

Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmä

Päätöksenteon kulku kaupungin hallinnossa
 

Kun jokin asia on tullut vireille kaupungin hallinnossa, sen käsittely alkaa siinä kaupungin virastossa tai liikelaitoksessa, jonka toimialaan asia kuuluu. Virasto tai liikelaitos vastaa asian ratkaisua koskevan päätösehdotuksen valmistelusta, ja valmis päätösehdotus siirtyy ratkaistavaksi asianomaisessa lauta- tai johtokunnassa. Joidenkin asioiden kohdalla päätösvalta on voitu delegoida myös yksittäisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

Lautakunnat ja johtokunnat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista, joista määrätään niiden johtosäännöissä. Mikäli lauta- tai johtokunnan toimivalta ei riitä asian ratkaisemiseen, asia siirtyy edelleen kaupunginhallituksen ja mahdollisesti sieltä edelleen kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Kaupungin keskushallinnon virastot (hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus ja henkilöstökeskus) valmistelevat asioita myös suoraan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallituksen johtosääntö määrittelee, mitkä asiat kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat toimivat kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelijöinä.

Kaupungin tärkein päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, ja se käsittelee ne asiat, jotka kuntalain mukaan kuuluvat valtuuston päätösvaltaan sekä sellaiset asiat, joiden osalta valtuusto ei ole siirtänyt toimivaltaansa kaupungin muille toimielimille.  Ehdotukset kaupunginvaltuuston päätöksiksi tekee kaupunginhallitus. Kaupungin tytäryhtiöitä ja säätiöitä koskevat asiat käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Päätöksen jälkeinen asian täytäntöönpano tapahtuu siinä virastossa tai liikelaitoksessa, jonka toimialaan asia kuuluu.

Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut joukon toimikuntia ja neuvottelukuntia valmistelemaan, suorittamaan tai seuraamaan määrättyä toimintaa.

Kaupungin eri toimielinten esityslistat ja päätökset, jäsenet, kokoontumisajat ja tehtävät löytyvät kunkin toimielimen omilta verkkosivuilta.

Päätöksentekoa koskevat määräykset

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi tarpeellisen määrän johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.


01.11.2013
Kaupunginjohtajat

Organisaatiokaavio

Hallintosääntö ja johtosäännöt

Helsingin kaupungin muut kunnalliset säännöt

Seutuyhteistyö

UUTTA: Selaa päätöksiä

Helsingin kaupunginvaltuuston päätösasiakirjat

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki