Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Helsingin kaupungintalo
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
24.04.2014
 Sää
 Osallistu ja vaikuta
Kuuntele

Keskustelua maahanmuuttajille suunnatussa asukasillassa kaupungintalolla. Kuva: Seppo Laasko / Helsingin kaupunki

Asukkaat mukana kaupungin suunnittelussa

Kaupunkilaiset voivat osallistua kaupungin toimintaan etenkin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia kerätään muun muassa Kerrokartalla-vuorovaikutuspalvelussa sekä erilaisissa asukasilloissa ja keskustelutilaisuuksissa. Kaupunkilaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan vuonna 2013 yhdeksällä kansalaisvaikuttamisen kokeilukohteella.

Kerrokartalla-palvelussa julkaistaan kyselyjä ajankohtaisista aiheista. Kuntalaiset voivat keskustella ja kertoa mielipiteensä karttapalvelua apuna käyttäen. Ideoita hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmässä nuoret voivat ideoida esimerkiksi ehdottaa uutta nuorisokahvilaa lähialueelleen. Ideat ja niiden saamat kommentit kootaan yhteen ja toimitetaan jatkokäsittelyyn kaupungin päätöksentekoelimiin. Ideoiden elinkaarta voi seurata verkossa aina konkreettisiin toimenpiteisiin saakka.

Yksi vuoden 2013 kansalaisvaikuttamisen kokeiluista on Kaupunkilaisten raati, joka laatii työpajassa kannanoton kaupungin pysäköintipolitiikasta. Kannanotto esitellään päättäjille kevään aikana. Niin sanotuista demokratiapiloteista kerrotaan niiden omilla verkkosivuilla.

Kaupungin päätöksenteon eri vaiheita voi seurata verkossa. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä luottamuselinten kokousajat, jäsenet, esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia. Valtuuston kokoukset ovat avoimia ja ne esitetään suorina lähetyksinä Helsinki-kanavalla.

Helsingin kaupungin virastot esittelevät hankkeitaan verkkosivuillaan ja järjestävät ajankohtaisista asioista keskustelutilaisuuksia.

Ylipormestarin asukasillat, aloitteet ja äänestäminen

Ylipormestarin asukasiltoja järjestetään eri puolilla kaupunkia neljä kertaa vuodessa. Iltojen isäntänä toimii kaupunginjohtaja ja keskusteluun osallistuu kaupungin asiantuntijoita useilta aloilta. Puheenaiheina ovat yleensä alueen asiat ja tulevaisuus.

Asukkaille lähetetään postitse kutsut tilaisuuteen. Kaupunginosayhdistykset voivat myös esittää asukasillan järjestämistä kirjeitse kaupunginjohtajalle.

Helsinkiläiset voivat tehdä aloitteita kaupunkia koskevissa asioissa. Aloitteet jätetään joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai ne toimitetaan kaupungin kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjepostilla tai sähköpostitse.

Äänestämällä voit vaikuttaa Helsingin kaupungin päätöksentekoon. Helsinkiläiset valitsevat kaupunginvaltuustoon 85 edustajaa neljän vuoden välein. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2016.

Valtuusto ottaa vastaan kansalaislähetystöjä. Ilmoituksen kansalaislähetystöistä voi tehdä puhelinnumeroon 09 310 31799.


24.09.2013
Vaikuttamisen linkkejä

Demokratiapilotit verkossa

Vuonna 2013 osallistumista ja alueellista vaikuttamista vahvistetaan yhdeksässä kansalaisvaikuttamisen kokeilukohteessa. 
Lue lisää »

Kerro kartalla
Virastojen kyselyt ajankohtaisista aiheista

Ruuti
Nuorten vaikuttamisjärjestelmä


Vaikuttamisesta muualla

Vallakas (Kuntaliitto)
Kuntalaisen vaikuttamisopas

Kansanvalta.fi (Kuntaliitto)
Vaikuttajan tietopankki

Kaupunginosat.net
Kaupunginosien omat kotisivut

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helsinki-Seura

Suomen Lasten Parlamentti

hel.fi/some - Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki