Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Sofiankatu
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
18.04.2014
 Sää
 Kaupungin johtajisto
Kuuntele

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat muodostavat kaupungin johtajiston, jonka tehtävänä on seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden toimintaa, huolehtia konsernin johtamisen ja hallinnon yhtenäisyydestä sekä arvioida konsernirakenteen kehittämistarpeita.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tehtävänä on kunkin toimialallaan johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa sekä vastata siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Tehtävänä on myös seurata lautakunnan, viraston ja laitoksen toimintaa sekä antaa viraston ja laitoksen päällikölle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä. Heidän tulee myös huolehtia kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä, joissa kaupungilla on määräysvaltaa.

Kaupunginhallituksen kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien on oltava läsnä myös kaupunginvaltuuston kokouksissa ja he voivat käyttää siellä puheenvuoroja.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. 

Kaupunginjohtajana toimii Jussi Pajunen.

Apulaiskaupunginjohtajia ovat:

Kaupungin organisaatiokaavio
Helsingin aikaisemmat kaupunginjohtajat vuodesta 1922 lähtien

Helsingin kaupunginjohtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Tämän sivun osoite on www.hel.fi/kaupunginjohtajat


15.01.2014
 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki