Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Valtioneuvoston linna Senaatintorilla
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
 Sää
 Tietoa Hel.fi -sivustosta
Kuuntele

Tietoa sivustosta

Helsingin kaupungin internetsivuille www.hel.fi on koottu kuntalaisia ja matkailijoita palvelevia tietoja. Tietoa on yli 180 000 sivua useilla eri palvelimilla.

Sivuston rakenne ja suunnittelu

Sivuilla on pyritty helpottamaan tiedon hakua. Jokaisen sivun ylälaidassa on hakuruutu jossa voi tehdä sanahaun kaupungin www-sivuilta. Lisää erilaisia hakupalveluja on koottu omalle sivulleen. Hakuruudun alla on linkki sivukarttaan.

Kaupungin palvelut löytyvät heti etusivulta sekä aakkoshakemiston että jokaisen sivun vasemmassa laidassa olevan aiheenmukaisen palveluhakemiston kautta. Helsinki palvelee -otsikon alle on koottu erilaisten ryhmien tarvitsemaa tietoa: esimerkiksi nuorten, seniorikansalaisten, matkailijoiden, yrittäjien sekä Helsinkiin muuttavien. Asiointipalvelut on koottu omaksi kokonaisuudekseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivu löytyy kaupungin yleisneuvontapisteen Virka Infon sivulta.

Sivujen suunnittelussa on pyritty erityisesti ottamaan huomioon esteettömyyden vaatimukset. Sivut ovat selailtavissa eri päätelaitteilla, myös näkövammaisten käyttämillä pistekirjoitus- ja puhesyntetisaattoriohjelmilla. Tekstin kokoa voi suurentaa sivun yläosan painikkeilla. Sivuja kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveita kuunnellen.

Käytetyt symbolit

Helppo pääsy liikuntaesteisille  Helppo pääsy liikuntavammaisilla
Tilassa käytettävissä induktiosilmukka  Tiloissa on käytettävissä induktiosilmukka
Helppo pääsy näkövammaisille  Helppo pääsy näkövammaisilla

Linkitys ja kuvat

Helsingin kaupungilla on pääsääntöisesti tekijänoikeus kaupungin verkkosivuille tehtyyn ja tuotettuun aineistoon. Kaupungin kotisivulta saa tehdä linkkejä ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdyille sivuille, edellyttäen että noudatetaan tekijänoikeutta koskevia määräyksiä. Tiedustelut puh. (09) 310 1641.

Jos haluatte tehdä omilta sivuiltanne linkkejä kaupungin sivustoon, se on helpointa käyttämällä sivukartasta löytyviä sivujen lyhyitä osoitteita. Joillakin sivuilla on erillinen osoite joka näkyy sivun alalaidassa.


Palautetta virhetilanteista voi lähettää oheisella lomakkeella.

Verkko-osoitteet

Helsingin kaupungin verkkopalvelu on osoitteessa www.hel.fi/. Sivuille pääsee myös mm. osoitteilla www.hki.fi/ ja www.helsinginkaupunki.fi/

Kaupungin eri virastoilla ja laitoksilla sekä joillakin suurilla projekteilla on omia verkkotunnuksia.

Helsinki.fi-portaali on Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteinen sivusto. Tämän palveluportin kautta käyttäjä ohjataan kaupungin, yliopiston ja koko pääkaupunkiseudun palveluihin.

Helsinginseutu.fi-portaali sisältää tietoja pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ja yhteisistä palveluista. Helsinki-kanava lähettää verkkovideota Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista sekä muista tapahtumista.
 

Hel.fi-palvelun turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Hel.fi-palvelussa kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Kaupunki ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupunki ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet

Helsinki-portaalissa käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi ja joissakin tapauksissa kävijöiden tilastointiin. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja.

Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot, esimerkiksi tekstikoon suurentaminen sivun yläosassa olevilla painikkeilla eivät toimi. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia.
 

Kävijäseuranta

Hel.fi-verkkosivustolla on käytössä Snoobi-kävijäseuranta. Snoobi kerää tietoa kävijöistä sivuille asennettavan JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat Hel.fi-verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä.

Kaikilla Hel.fi-verkkosivuston käyttäjillä on mahdollisuus olla Snoobi-seurannan ulkopuolella. Silloin ei mitään tietoja sivustolla vierailusta tallenneta Snoobi-järjestelmään.

Snoobin verkkosivustolla voit kieltäytyä ja lukea lisää kävijäseurannasta.

Palvelintilastot

Tilastointitarkoituksia varten kerätään palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. kävijän IP-osoite, domain-nimi, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika, url-osoite josta kävijä on tullut Hel.fi-sivuille ja millä Hel.fi-sivuilla kävijä on käynyt.

Edellä mainittuja palvelimen lokitietoja kerätään pelkästään tilastointitarkoituksiin. Tilastoinnin tarkoituksena on kehittää palvelua paremmaksi ja sovittaa se kävijöiden tarpeisiin.

Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti käyttöpalveluja tuottavan yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain palvelua ylläpitävät henkilöt Helsingin kaupungilla ja palvelua ylläpitävissä yrityksissä.
( Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, 16.6.2004/516 )

Kaupungin keskushallinnon internetpalvelimilla www.hel.fi ja www.hel2.fi on vuonna 2010 ollut noin 16,8 miljoonaa kävijää (visits eli selainistuntojen määrä). Vuonna 2009 sivuilla oli kävijöitä noin 16,5 miljoonaa, vuonna 2008 oli noin 15,5 miljoonaa kävijää ja vuonna 2007 18,5 miljoonaa.

Helsingin kaupungilla on myös muita suosittuja internetpalvelimia, mm. kaupunginkirjastolla, jonka sivut www.lib.hel.fi eivät sisälly ylläoleviin tilastoihin. 

Käyttäjätutkimukset

Hel.fi –palvelussa on ajoittain tehty käyttäjätutkimuksia sekä -kyselyjä eri aiheista. 

Käyttäjätutkimus 2011
Uuden Verkkopalvelun konseptisuunnittelua varten tehty Unelmien Verkkopalvelu-tutkimus
Käyttäjätutkimus 2010
Käyttäjätutkimus 2009

Palautteiden käsittely

Kaupungin sivuilla olevien palautelomakkeiden tai sähköpostiosoitteiden kautta lähetetyt viestit käsitellään kuten muutkin viranomaisille lähetetyt kirjeet. Kaupungin sivuilla olevien palautelomakkeiden kautta lähetetyt viestit menevät kaupungin kirjaamojen ja verkkotoimitusten sähköpostiosoitteisiin.
Koska palautelomakkeissa käytetyn sähköpostin tietoturvaa ei ole varmistettu, palautteessa ei ole syytä mainita esim. henkilötunnuksia, pankkitilin numeroja tai varallisuutta koskevia tietoja eikä myöskään arkaluontoisia tietoja kuten tietoja terveydentilasta.

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §).

Tämän vuoksi palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palautetiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai mahdollisen erityislain nojalla. Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä.

Rekisteriselosteet ja tietojärjestelmäselosteet

Henkilötietolain mukaiset Helsingin kaupungin rekisteriselosteet ovat osoitteessa hwww.hel.fi/hel2/rekisteriseloste/.
Julkisuuslain mukaiset tietojärjestelmäselosteet ovat osoitteessa www.hel.fi/hel2/tietojarjestelma/.

Kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat

Joissakin tapauksissa sivun tai sillä olevan palvelun käyttö edellyttää kirjautumista palveluun käyttäen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Älä luovuta henkilökohtaista salasanaasi toiselle henkilölle. Helsingin kaupunki ei koskaan kysy käyttäjiltä salasanoja puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla.

Lomakkeet ja asiointi, suojaus

Helsingin sivuilla tarjotaan lomakkeita ja erilaisia sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.
Joissakin palveluissa, esim. Lomake.fi-palvelussa on käytössä SSL-suojattu yhteys. Toisissa suojausta ei ole. Suojauksesta tulee selaimeen ilmoitus ”olet aikeissa katsella sivuja suojatussa yhteydessä”, lisäksi suojatun sivun alalaidassa on lukon kuva. Suojauksen tarkoituksena on estää muita näkemästä sivustolla käsiteltyjä tietoja.

Internet-yhteyksiä helsinkiläisten käytettävissä

Helsingin kaupunki tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden saada tietoa Internetin kautta. Helsinkiläiset voivat käyttää Internetiä ilmaiseksi kaupunginkirjastossa ja VirkaInfossa kaupungintalon ala-aulassa. Kohtaamispaikka@Lasipalatsi osoitteessa Mannerheimintie 22-24 on palvelupiste, jossa opastetaan kansalaisia käyttämään sähköisiä asiointipalveluja. Nuorisoasiainkeskuksen Kompassi-tiedotuspisteessä on myös ilmaiset internetyhteydet asiakkaiden käytössä. Useissa kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa on  WLAN-yhteys asiakkaiden käytettävissä.

Tekijät ja vastuu sisällöstä

Helsingin kaupungin internet-sivujen kaupungin toimintaa koskevat tiedot ylläpidetään kaupungin virastoissa ja laitoksissa, ja tietoja pyritään pitämään ajan tasalla. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Helsingin kaupunki ei vastaa mistään internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Kaupungin sivuilta on linkkejä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupunki ei vastaa näiden ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.


19.03.2014




 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki