Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
23.08.2014
 Väderlek
 Stadsplaneringskontoret Stadsplaneringskontoret
 Sidkarta
Helsingfors

Byggnadskontoret

Byggnadstillsynsverket

Ekonomi- och planeringscentralen

Näringslivsservice

Företagshälsovårdscentralen

Förvaltningscentralen

Helsinkirekry

Helsingfors stads trafikverk

Hälsovårdscentralen

Idrottsverket

Konstmuseum

Kulturcentral

Miljöcentralen

Palmia

Partitorget

Personalcentralen

Räddningsverk

Stadsbibliotek

Socialverket

Social- och hälsovårdsverket

Stadsmuseet

Stadsorkester

Stadsplaneringskontoret

         Stadsplaneringskontoret

         Verkets service
               Elektroniska blanketter
                     Ansökan om detaljplaneändring
                     Ansökan om specialtillstånd
               Biblioteket
               Responsblankett
               Serviceprislista

         Aktuella planer
               Projektområden
                     Arabiastranden
                     Böle
                     Centralparken
                     Fiskehamnen
                     Helsingforsparken
                     Hertonäs strand
                     Kronbergsstranden
                     Kungseken
                     Kvarnbäcken
                     Lövö
                     Malm
                     Nordsjö
                     Östersundom
                     Södra Hermanstad
                     Vik - Stensböle
                     Västra hamnen

         Planläggning
               Planeringsprocessen och påverkan
               Målen för planläggningen
               Namnplanering

         Trafikplanering
               Trafikplaner
               Cykling
               Kollektivtrafiken
               Trafiksäkerhet
               Undersökning och statistik
               Kontaktinformation

         Presentation av ämbetsverket
               Organisation
               Kontaktuppgifter
               Hörnstenar i verksamheten

         Beslutsfattande
               Ledamöter
               Tjänstemän och kontaktuppgifter
               Instruktion

         Delta och påverka
               Planeringsprocessen och påverkan
               Responsblankett

         Vanliga frågor

         Kontaktinfo och respons


Stara

Ungdomscentralen

Utbildningsverket

Bostadsproduktionskommittén

På sidkartan syns tills vidare endast de gemensamma sidorna inom Helsingfors stad och sidorna för de förvaltningar som har gått över till det nya portalsystemet.

De övriga förvaltningarna finns i förteckningen över stadens förvaltningar.

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret