Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |
 
Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
22.08.2014
 Väderlek
 Byggnadskontoret Byggnadskontoret
 Sidkarta
Helsingfors

Byggnadskontoret

         Byggnadskontoret

         Aktuellt

         Aktuella projekt

         Kontorets tjänster
               Kundtjänsten

         Tillstånd och markuthyrning
               Arbeten på gator och i parker
               Utomhusevenemang
               Tillstånd A-Ö

         Presentation av kontoret

         Beslutsfattande
               Ändringssökande

         Delta och påverka

         Publikationer

         Vanliga frågor

         Kontaktinfo och respons

         Gatu- och parkavdelningen

         Gator

         Parkering

         Grönområden

         HSB-Miljöproduktion
               Gatuenheterna
               Grönenheterna
               Trädgårdstjänsterna
               Gatulaboratoriet
               Skylttjänster
               Hantverkarsmedjan
               Naturvård
               Fordonsflyttningsenheten
               Mätningstjänster
               Skärgårdstjänster

         HSB-Byggherre

         HSB-Teknik
               Organisation
               Presentation
               Bil- och maskinservice
                     Servicen
                     Kontakt
               Verkstaden
                     Avdelningar
                     Läroavtalsutbildning
               Materialservice
                     Servicen
                     Kontakt
               Husbyggnad
                     Servicen
                     Kontakt
               Snygg stad
               Anskaffning

         Arkitekturavdelningen

         Helsingfors för alla
               Helsingfors stads tillgänglighetsplan
               Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet
               Tillgänglighetsmätaren
               Lokala tillgänglighetsplaner
               Anvisningar för byggande av tillgängliga miljöer (SuRaKu)
               Bildsymboler
                     Tillgänglighet
                     Allmänna trafikmedel
                     Fritid
                     Lokaler och tjänster
                     Standardiserade symboler
               Esteri
               Tillgängliga lösningar
               Evenemang och meddelande
               Handbibliotek och publikationer
               Ordbok
               Länkar
               Bruksanvisning för webbsidorna
               Kontaktuppgifter och respons


Byggnadstillsynsverket

Ekonomi- och planeringscentralen

Näringslivsservice

Företagshälsovårdscentralen

Förvaltningscentralen

Helsinkirekry

Helsingfors stads trafikverk

Hälsovårdscentralen

Idrottsverket

Konstmuseum

Kulturcentral

Miljöcentralen

Palmia

Partitorget

Personalcentralen

Räddningsverk

Stadsbibliotek

Socialverket

Social- och hälsovårdsverket

Stadsmuseet

Stadsorkester

Stadsplaneringskontoret

Stara

Ungdomscentralen

Utbildningsverket

Bostadsproduktionskommittén

På sidkartan syns tills vidare endast de gemensamma sidorna inom Helsingfors stad och sidorna för de förvaltningar som har gått över till det nya portalsystemet.

De övriga förvaltningarna finns i förteckningen över stadens förvaltningar.

 
   
Underhåll: Byggnadskontoret | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadskontoret