Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
25.07.2014
 Väderlek
 Personalcentralen Personalcentralen
 Sidkarta
Helsingfors

Byggnadskontoret

Byggnadstillsynsverket

Ekonomi- och planeringscentralen

Näringslivsservice

Företagshälsovårdscentralen

Förvaltningscentralen

Helsinkirekry

Helsingfors stads trafikverk

Hälsovårdscentralen

Idrottsverket

Konstmuseum

Kulturcentral

Miljöcentralen

Palmia

Partitorget

Personalcentralen

         Personalcentralen

         Presentation av personalcentralen
               Personalpolitik
               Personalresurser

         Staden som arbetsgivare

         Stadens strategi

         Invandring
               Presentation av avdelningen
               Strategiska linjeringar
               Projekt
                     ESF projekt
                     Utmaningar för ledning av mångfald
                     Projektet Intercultural City
                     ASKI
               Utlåtanden
                     Lausuntoarkisto_sv
               Delegationen
                     Esityslistat ja muistiot_sv
                     Esityslistat ja muistiot 2007-2008_sv
               Statistik och forskning
                     Forskningsprojekt
                     Asuminen_sv
                     Ennusteet ja trendit_sv
                     Maahanmuuttajaväestöä kuvaavat tilastot_sv
                     Statistics in English_sv
               Arbetsuppgifterna för personalen vid invandringsavdelningen
               Verksamhetsområden
                     Utveckling av mångfalden
                     Invandringsavdelningens organisationssamarbete
                     Internationellt samarbete
                     Integration
                     Högskolesamarbete
                     Främjande av arbetsrelaterad invandring
                     Samarbete med staten
                     Utveckling av finskundervisningen för vuxna invandrare
                     Invandrarnas boendefrågor
                     Rådgivningstjänster för invandrare
                     Samarbete inom ungdomsfrågor
                     Samarbete inom huvudstadsregionen

         Likabehandling och jämlikhet

         Främjande av sysselsättningen
               Framtidsdisken
               Lönesubventionerat arbete
               Praktikplatser för arbetslösa
               Understöd
               Helsingforstillägg
               Länkar

         Beslutsfattande

         Kontaktuppgifter och respons

         Publikationer

         Aktuellt


Räddningsverk

Stadsbibliotek

Socialverket

Social- och hälsovårdsverket

Stadsmuseet

Stadsorkester

Stadsplaneringskontoret

Stara

Ungdomscentralen

Utbildningsverket

Bostadsproduktionskommittén

På sidkartan syns tills vidare endast de gemensamma sidorna inom Helsingfors stad och sidorna för de förvaltningar som har gått över till det nya portalsystemet.

De övriga förvaltningarna finns i förteckningen över stadens förvaltningar.

 
   
Ylläpito | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Personalcentralen