Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Senatstorget
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
16.04.2014
 Väderlek
 Fakta om Helsingfors
Lyssna

Historia

År 1550 utfärdade Sveriges konung Gustav Vasa ett påbud att en stad skulle grundas vid Vanda ås mynning. Där tar Helsingfors historia sin början. Helsingfors skulle tävla med Reval på andra sidan Finska viken om handeln på Ryssland. Helsingfors upphöjdes till huvudstad i storfurstendömet 1812.

Befolkning
 

 

2013 

2012 

2011 

 Folkmängd

603 968

595 384

588 549

 Kvinnor

52,9%

53,0%

53,0%

 Män

47,1%

47,0

47,0%

 Finskspråkiga

81,9%

82,5%

83,2%

 Svenskspråkiga

5,9%

6,0%

6,0%

 Övriga språk

12,2%

11,5%

10,8%

 Utländska medborgare

8,4%

8,0%

7,6%


Stadens förvaltning

Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Helsingfors. Stadsfullmäktige fattar beslut om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om organiseringen av stadens förvaltning.

Samarbete i huvudstadsregionen

Samarbete bedrivs både inom Delegationen för huvudstadsregionen i fråga om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och på bredare basis inom Helsingforsregionens samarbetsmöte i fråga om 14 kommuner.

Virka Info

Virka Info svarar på frågor som gäller Helsingfors stad och stadens tjänster. Öppet må-fr kl 9-19, lö-sö kl 11-17, Stadshusets foajé, Norra esplanaden 11-13, Helsingfors

Helsingfors Info -tidningen

Offentlig information på finska och på svenska.

Helsingfors stads faktacentral

Statistik, undersökningar, informationstjänst

Statistik om Helsingfors 2013 (.pdf)


28.01.2014
Huvudstadsregionens regionportal
Det här är Helsingfors -broschyr (4 325 kB .pdf)
Helsingfors Info -tidningen
Helsingforstads officiella turismsidor
World Design Capital 2012 Helsinki
Helsinki.fi
Panoramatur
Det virtuella museet

 

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki