Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
24.04.2014
 Väderlek
 Blankettjänst
Lyssna

E-tjänster och blanketter
Helsingfors stads och statens elektroniska blanketter. Blanketterna kan sökas med ett eller flera sökord. Som sökord kan användas blankettkod, blankettens ärende eller blankettens ändamål eller delar av dessa. I tjänsten hittar du såväl webblanketter som ifylls och sänds elektroniskt som blanketter som skrivs ut. Tjänsten innehåller vidare länkar till andra webbtjänster.

Helsingfors stads blanketter i Lomake.fi
Stadens svenskspråkiga blanketter.

Förvaltningarnas blanketter

Byggnadstillsynsverkets blanketter (på finska)

Fastighetskontoret, bostadsavdelningen (på finska)
Sökning av hyresbostäder, bostadsrättslägenheter, ombyggnads- och egnahemslån etc.

Ekonomi- och planeringscentralen
Hundskatt

Helsingin Energis blanketter

Helsingfors Vatten

Hälsovårdscentralens blanketter

Idrottsverkets blanketter
Reservering av lokaler,
Reservering av stadens båtplatser,
Bokning av tennisplaner

Kulturcentralens blanketter

Miljöcentralens blanketter

Palmia (på finska)

Socialverkets blanketter

Stadsbiblioteket

Stadsplaneringskontoret

Ungdomscentralens blanketter

Utbildningsverkets blanketter


06.07.2012
Träffpunkti i Glaspalatset och Luckan erbjuder gratis IT-handledning.
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki