Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
18.04.2014
 Väderlek
 E-tjänster
Lyssna

Kommuninvånarna kan sköta angelägenheter med staden, ge kommentarer och ställa frågor om verksamheten elektroniskt.

Under E-tjänster finns en tematisk förteckning över de elektroniska tjänsterna.

Under Blankettjänst finns blanketter enligt förvaltning, som kan skrivas ut. Staden har över 200 olika blanketter på den riksomfattande adressen www.suomi.fi/etjanster, av vilka över 140 är svenskspåkiga.
 
Det är möjligt att ge respons och ta initiativ via e-post eller ställa frågor på tjänsten fråga–svara.

Under Nätbutik finns länkar bl.a. till försäljning av publikationer och till råd hur man köper mobilbiljett på Helsingfors stads trafikverk.

Under Mobiltjänster finns alla tjänster med mobiltelefon, under WLAN och andra nätkontakter anges var kommuninvånarna har gratis tillgång till datorer och nätkontakter.

Under Statens elektroniska kundtjänster finns länkar till de viktigaste tjänsterna inom staten.
 

Helsingfors vill hålla sina tjänster så lättillgängliga och öppna som möjligt. Därför kan alla kommuninvånare använda de flesta av Helsingfors e-tjänster utan identifikation. Identifikation krävs endast i de tjänster där det på grund av datasekretess eller av andra orsaker är nödvändigt.

I e-tjänsten Asiointi.hel.fi kan kommuninvånarna ta i bruk en egen personlig ärendemapp som har skyddats med stark identifiering. I e-tjänsten Asiointi.hel.fi används den offentliga förvaltningens gemensamma nätidentifierings- och betaltjänst Vetuma för identifiering av privatkunder och den offentliga förvaltningens gemensamma Katso-idenfiering för identifiering av företagskunder.

Helsingfors stad utvidgar och utvecklar e-tjänsterna utifrån riktlinjerna i  IT-strategin.

Länkar:

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 2003/3
Finlex
Lag om elektroniska signaturer 2003/14
Finlex
Personuppgiftslag 1999/523
Finlex

På sidan med Helsingfors stads registerbeskrivningar finns registerbeskrivningar i enlighet med personuppgiftslagen


Träffpunkt i Glaspalatset och Luckan erbjuder gratis IT-handledning.
 


09.07.2012
Stadens e-tjänster kommer att erbjudas koncentrerade på Asiointi.hel.fi.

Varje helsingforsbo som använder tjänsten får en personlig ärendemapp till sitt förfogande. Du loggar dig in med nätbankkoder.

Asiointi.hel.fi


 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki