Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadshus
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
20.04.2014
 Väderlek
 Beslutsfattande, förvaltning
Lyssna
På Beslutsfattande-sidorna hittar Du information om stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnder och direktioner samt kommittéer.

På Delta, påverka-sidorna finns information och råd om hur helsingforsarna kan påverka stadens beslutsfattare.

På Förvaltning och ekonomi-sidorna hittar du upplysningar om stadens förvaltning, t.ex. stadens budget och andra publikationer.

Här hittar Du också länkar till olika verk och inrättningar, stadens organisationsschema och stadsdirektörernas hemsidor.20.04.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki