Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadshus
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
24.04.2014
 Väderlek
 Stadsdirektörerna
Lyssna

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna utgör stadens direktörskollegium. Deras uppgift är att övervaka verksamheten vid de enheter som ingår i stadskoncernen, att ombesörja enhetligheten inom koncernens ledning och förvaltning samt att göra bedömningar om behovet av att utveckla koncernens struktur.

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna har som uppgift att inom sina verksamhetsområden leda, övervaka och utveckla stadens förvaltning. De svarar också för att uppställda mål nås. De övervakar verksamheten inom nämnderna och förvaltningarna. Vid behov ger de cheferna och de andra ansvariga vid dessa direktiv om tillvägagångssätt och föreskrifter. De ska även ombesörja bevakningen av stadens intresse i de sammanslutningar, inrättningar och stiftelser i vilka staden har bestämmanderätt.

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna föredrar på stadsstyrelsens möten ärenden som gäller deras respektive verksamhetsområden. Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna är förpliktade att närvara vid stadsfullmäktiges möten och de har rätt att göra inlägg.

Stadsdirektören, som lyder under stadsstyrelsen, leder stadens förvaltning, hushållning och övriga verksamheter. Stadsdirektör är Jussi Pajunen, webbsida: www.hel.fi/Jussi_Pajunen.

  • Pekka Sauri är biträdande stadsdirektör för byggnads- och miljöväsendet.
  • Hannu Penttilä är biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet.
  • Laura Räty är biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet.
  • Ritva Viljanen är biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet.

Stadens organisationsschema
Helsingfors stadsdirektörer sedan 1922 (på finska)

Stadsdirektörernas e-postadress skrivs enligt fornamn.efternamn@hel.fi


15.01.2014
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki