Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadsfullmäktige
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
25.04.2014
 Väderlek
 Stadsfullmäktiges uppgifter

Helsingfors stadsfullmäktige har 85 ledamöter som väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Stadsfullmäktiges seminarium 31.1-1.2.2013

Valfinansiering (Parti- och valfinansiering-sidor)

Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Helsingfors. Fullmäktige fattar beslut om stadens viktigaste ekonomiska frågor, bl.a. stadens budget, inkomstskattesatsen och anslagen för de olika förvaltningsgrenarna. Stadsstyrelsen behandlar alla ärenden som föreläggs till stadsfullmäktige.

 

Helsingfors stad och de sammanslutningar, institutioner och stiftelser i vilka staden har bestämmanderätt utgör Helsingforskoncernen. Stadsfullmäktige fattar beslut om koncernorganisationens struktur, ställer upp mål för Helsingforskoncernens verksamhet och godkänner ett koncernbokslut.

 

Fullmäktige svarar för organisationen av stadens förvaltning. Fullmäktige väljer ledamöter i stadens organ och innehavare av de viktigaste tjänsterna. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till andra organ, såsom stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna, och till tjänsteinnehavare. Genom att delegera beslutanderätt kan fullmäktige bättre koncentrera sig på behandlingen av stora frågor och på den övergripande utvecklingen av staden.

 

Kort om fullmäktiges historia


25.01.2013
Sök på beslutshandlingar
Helsingforskanalen

 

Helsingforskanalen, videor från staden, erbjuder sändningar på webben bland annat från Helsingfors stadsfullmäktiges möten, Överborgmästarens invånaraftnar och Ung röst på stan.

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki