Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Förvaltningscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
29.07.2014
Förvaltningscentralen > 
 Nyheter
Stadskansliet har inlett sin verksamhet
Ett nytt verk för centralförvaltningen, stadskansliet, inledde sin verksamhet 1 januari 2014. Förvaltningscentralen blev då en del av stadskansliet. Denna webbplats uppdateras inte längre, informationen är från år 2013. Nya sidor: http://www.hel.fi/stadskansliet
[ 02.01.14 ]  Stadskansliet har inlett sin verksamhet
[ 21.10.13 ]  Helsingfors stad och Helsingfors universitet får hederstitel av Rättvis handel
[ 26.09.13 ]  Stuba Nikula till Helsingfors kulturdirektör
[ 16.08.13 ]  Månskenssimning vid Tölöviken Beslutsinformation
Upplysningar om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslutsfattande: Förvaltningscentralens registratorskontor,
tfn. 310 13700.
 Genvägar
Kungörelser

Virka Info

Regionens samarbete
 Förvaltningscentralens upgifter

Förvaltningscentralen är allmän berednings- och verkställighetsmyndighet för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet i arbetet med att leda och övervaka stadens förvaltning. Stadskansliet ansvarar för den centraliserade rättstjänsterna, för de centraliserade säkerhets- och beredskapsuppgifterna.

Helsingfors stadshus, besöksadress: Norra esplanaden 11-13,
00170 Helsingfors, postadress: PB 1, 00099 Helsingfors stad,
tfn *310 1641 och fax 655 783.

 Vi rekommenderar


Bekanta dig med stadshuskvarterets historia


Huvudstadsregionens regionportal

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Förvaltningscentralen | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Förvaltningscentralen