Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/3

 

08.11.2011

 

 

 

 

 

 

3

Ympäristökeskuksen täysiaikaisesti vuokraamien tilojen ulosvuokraus

HEL 2011-006944 T 10 01 03

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee delegoida ympäristöjohtajalle päätösoikeuden viraston tilojen ja laitteiden ulosvuokrauksesta korkeintaan 12 kuukauden ajaksi.

Lisäksi ympäristölautakunta päättänee viraston vuokraamien tilojen ulosvuokrauksen periaatteista ja vuokrista alla olevan esityksen mukaisesti.

Virasto noudattaa ulosvuokrauksessa seuraavia käytäntöjä 9.11.2011 alkaen.

1.     Tilojen oma käyttö on ensisijaista. Tiloja voidaan vuokrata silloin kun omaa tarvetta ei ole

2.     Ympäristöjohtaja voi päättää ulosvuokrauksesta korkeintaan 12 kuukauden ajaksi.

3.     Viraston tiloja voidaan luovuttaa maksutta henkilökunnan juhliin ja muihin yksityistilaisuuksiin. Tällöin käyttäjä vastaa ylimääräisistä siivous- ja aulapalvelukuluista.

Esitys tilavuokriksi:

Fastholma 46 m2 lautakunnan kokoushuone

60 e/tunti

Lammassaari 83 m2 kokoushuone

70 e/tunti

Kuusiluoto 34 m2 kokoushuone

40 e/tunti

Lammassaari+Kuusiluoto 117 m2

110 e/tunti

Mölylä 32 m2 kokoushuone

40 e/tunti

Hakala 16 m2 kokoushuone

30 e/tunti

Saunahalti 15 m2 kokoushuone

30 e/tunti

Kurjenmiekka etäneuvotteluhuone

200 e/tunti

 

 

Kuntosali kaudet 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12.

70 e/kausi

Kuntosali kausi 1.6.-31.8.

50 e/kausi

 

Hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Arvonlisävero 23 % lisätään vuokriin. Kaupungin hallintokunnille annetaan 50% alennus ilman arvonlisäveroa. Lauantailta ja sunnuntailta peritään kaksinkertainen vuokra. Vuokraajan kanssa sovitaan erikseen avustavan henkilökunnan tarve ja palkkaaminen.

Esittelijä

Ympäristötoimen johtosäännön 6 §:n mukaan ympäristölautakunta päättää hallintaoikeuksiensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Viraston uusissa tiloissa on käytettävissä runsaasti erilaisia kokoustiloja sekä asianmukaisesti varusteltu etäneuvottelutila. Viraston tiloissa on henkilökunnan käytössä myös kuntosali. Ensisijaisesti tilat ovat viraston omassa käytössä. Mikäli oman neuvottelutila- ja kuntosalitarpeen lisäksi tiloihin mahtuu muuta ulkopuolista toimintaa, virasto voi vuokrata tiloja ulkopuolisille.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

(09) 310 1635

(09) 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566