Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/1

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

1

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi kohdan 1.

Tiivistelmä

Ympäristövalvontaan liittyviä ilmoitusasioita

1 Ympäristövalvontapäällikön päätöspöytäkirjat

Ympäristövalvontapäällikön päätöspöytäkirjat 1.9.2011 (10018–10027 §), 7.9.2011 (10028–10029 §), 13.9.2011 (10030–10033 §), 14.9.2011 (10034–10038 §) ja 21.9.2011 (10039–10044 §).

Päiväkodin The Little English Kindergarten toiminnan aloittaminen

Päätös Asunto Oy Jollaksentie 7:n hakemuksesta vapautua hulevesiviemäriin liittämisestä

Päätös Kontukeskus ry:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Suomen Urheiluliitto ry:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Kiinteistö Laajasalonkaari 51:n hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Päätös Malja BTL Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Kiinteistö Laajasalonkaari 32:n hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Päätös kiinteistön Suomenniementie 7 hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Päätös Eastway Sound & Lighting Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Kivelän vanhustenkeskuksen toiminnan aloittaminen

Päätös Punavuoren Putiikin erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Entre Marketing Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Kiinteistö Kisällintie 2a:n hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Päätös kiinteistön Lappeentie 53 hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Munkkivuoren ala-asteen iltapäiväkerhon toiminnan aloittaminen

Päiväkoti Impivaaran toiminnan olennainen muutos

Päiväkoti Leppäsuon toiminnan olennainen muutos

Päiväkoti Päiväpirtin toiminnan olennainen muutos

Päiväkoti Piltenin toiminnan olennainen muutos, Umpiaidanpolku 6

Päätös Seppo Lehtola Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Seppo Lehtola Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös YIT Rakennus OY:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös Louder Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös kiinteistön Kiviahontie 29 hakemuksesta öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viipurinkatu 2

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566