Helsingin kaupungin palvelukartan ja toimipisterekisterin REST-rajapinnan versio 2

Tämä on rajapinnan toinen versio ja sisältää ensimmäistä versiota laajemmat toiminnot tietojen kyselemiseksi. Versiossa 2 on keskitytty kehittämään rajapinnan hakutoiminnallisuuksia. Rajapintaa kehitetään tarpeiden ja palautteiden pohjalta eteenpäin, lisäten toiminnallisuuksia ja uusia tietoja.

Mitä rajapinnan kautta voi kysellä

Rajapinnan kautta pystytään kyselemään tietoa seuraavista asioista:

Tietojen kyseleminen rajapinnasta

Tietoja voidaan kysyä rajapinnasta joko yksi tietoalkio kerrallaan - tai listauksina, joka palauttaa tiedot kaikista ko. tyypin tietoalkioista yhdellä kertaa.

Osoitteet joista tietoa voi kysellä, muodostuvat seuraavalla tavalla:

Kysely kaikkien tietoalkioiden listaamiseksi

www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/

Ylläoleva kysely palauttaa tiedot kaikista organisaatioista listana JSON-objekteja. Huomioitavaa on, että kaikissa tietomalleissa listauksen tietomalli ja tarkemman kyselyn tietomalli ei ole täysin yhteneväinen. Tämä on dokumentoituna alempana tietomallien kohdalla.

Kysely yhden tietoalkion tietojen saamiseksi

www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/91

Ylläoleva kysely palauttaa yhden tietoalkion tiedot.

Rajapinta palauttaa tiedot oletuksena JSON-muodossa ja tukee JSONP-tyyppistä kyselyä, mikäli kyselyyn liittää mukaan callback-parametrin.

Esimerkiksi: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/91?callback=foo

Mikäli haluat datan XML-muodossa, liitä kyselyyn parametri ?format=xml

Esimerkiksi: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/91?format=xml

Esimerkkiurlit

Osoite organisaatioiden kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/

Osoite yksiköiden kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/department/

Osoite alueellisten kuntien kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/arealcity/

Osoite toimipisteiden kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/

Osoite palveluiden kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/service/

Osoite palvelupuun kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/servicetree/

Osoite esteettömyysparametrien kyselemiseksi: www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/accessibility_variable/

Osoite toimipisteen esteettömyystietojen kyselemiseksi: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/1/accessibility/

Datamallien kuvaus

Organisaatio

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/organization/91):

{"id":91,"name_fi":"Helsingin kaupunki","name_sv":"Helsingfors stad","name_en":"City of Helsinki","data_source_url":"www.hel.fi"}
AttribuuttiArvon selitys
idNumeerinen tunniste
name_fiOrganisaation nimi suomeksi
name_svOrganisaation nimi ruotsiksi
name_enOrganisaation nimi englanniksi
data_source_urlTietolähde

Yksikkö

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/department/SOTE):

{"id":"SOTE","name_fi":"Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsinki","name_sv":"Social- och hälsovårdsverket, Helsingfors","name_en":"The Department of Social Services and Health Care, Helsinki","abbr":"SOTE","org_id":91}
AttribuuttiArvon selitys
idNumeerinen tunniste
name_fiYksikön nimi suomeksi
name_svYksikön nimi ruotsiksi
name_enYksikön nimi englanniksi
abbrYksikön lyhenne
org_idOrganisaatio, jonka alaisuuteen yksikkö kuuluu

Alueellinen kunta

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/arealcity/91/):

{"arealcity_id":91,"name_fi":"Helsingin kaupunki","name_sv":"Helsingfors stad","name_en":"City of Helsinki"}
AttribuuttiArvon selitys
arealcity_idAlueellisen kunnan numeerinen tunniste. Vastaa virallista kuntakoodia
name_fiAlueellisen kunnan nimi suomeksi
name_svAlueellisen kunnan nimi ruotsiksi
name_enAlueellisen kunnan nimi englanniksi

Toimipiste

Esimerkkiobjekti listauksessa (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/):

{"id":1,"org_id":91,"provider_type":101,"service_ids":[27726,33122,33116,32524,27874],"sources":[],"name_fi":"Päiväkoti Apila","name_sv":"Päiväkoti Apila","name_en":"Day care Apila","latitude":60.2444,"longitude":24.855799,"northing_etrs_gk25":6681311,"easting_etrs_gk25":25492013,"street_address_fi":"Arentikuja 3","street_address_sv":"Arrendegränden 3","street_address_en":"Arentikuja 3","address_zip":"00410","address_city_fi":"Helsinki","address_city_sv":"Helsingfors","address_city_en":"Helsinki","phone":"09 310 41571","email":"pk.apila@hel.fi","www_fi":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila","www_sv":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila","www_en":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila"}


Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/1):

{"id":1,"arealcity_id":91,"org_id":91,"dept_id":"VAKA","org_owned":true,"data_source_url":"www.hel.fi","provider_type":101,"service_ids":[27726,33122,33116,32524,27874],"sources":[],"name_fi":"Päiväkoti Apila","name_sv":"Päiväkoti Apila","name_en":"Day care Apila","latitude":60.2444,"longitude":24.855799,"northing_etrs_gk25":6681311,"easting_etrs_gk25":25492013,"manual_coordinates":false,"street_address_fi":"Arentikuja 3","street_address_sv":"Arrendegränden 3","street_address_en":"Arentikuja 3","address_zip":"00410","address_city_fi":"Helsinki","address_city_sv":"Helsingfors","address_city_en":"Helsinki","citydistrict_id":33,"citydistrict_name":"kaarela","subdistrict_id":333,"subdistrict_name":"malminkartano","phone":"09 310 41571","email":"pk.apila@hel.fi","www_fi":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila","www_sv":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila","www_en":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Apila","address_postal_full":"PL 41910, 00099 Helsingin kaupunki","address_postal_full_fi":"PL 41910, 00099 Helsingin kaupunki","address_postal_full_sv":"PB 41910, 00099 Helsingfors stad","address_postal_full_en":"P.O. Box 41910, 00099 Helsingin kaupunki","connections":[{"connection_type":"215","name_fi":"Joukkoliikenneyhteydet tänne","name_en":"Public transport to here","name_sv":"Kollektivtrafik till platsen","www_fi":"http://www.reittiopas.fi/fi/?to_in\u003darentikuja+3,+helsinki","www_sv":"http://www.reittiopas.fi/sv/?to_in\u003darentikuja+3,+helsinki","www_en":"http://www.reittiopas.fi/en/?to_in\u003darentikuja+3,+helsinki"},{"connection_type":"2","name_fi":"Avoinna läpi kesän 2014"},{"connection_type":"2","name_en":"Open all summer 2014"},{"connection_type":"2","name_sv":"Öppet hela sommaren 2014"},{"connection_type":"110","name_fi":"Päiväkodinjohtaja Miia Kovalainen, p. 09 310 41571","name_en":"Head of day care centre Miia Kovalainen, p. 09 310 41571","name_sv":"Daghemsföreståndare Miia Kovalainen, p. 09 310 41571","contact_person":"Miia Kovalainen","tel":"09 310 41571","email":"miia.kovalainen@hel.fi"},{"connection_type":"1221","name_fi":"Täytä päivähoitohakemus","name_en":"Application for day care","name_sv":"Ansökan om barndagvård","www_fi":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/Hakeminen","www_sv":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/Hakeminen","www_en":"http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/Hakeminen"}],"events":[],"accessibility_sentences":[{"sentence_group_name":"Saattoliikenne","sentence_group_fi":"Reitti pääsisäänkäynnille","sentence_group_sv":"Rutten till huvudingången","sentence_group_en":"The route to the main entrance","sentence_fi":"Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.","sentence_sv":"Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.","sentence_en":"The pick-up and drop-off area is located in the vicinity of the entrance, giving easy access to the pavement."},{"sentence_group_name":"Kulkureitti pääsisäänkäynnille","sentence_group_fi":"Reitti pääsisäänkäynnille","sentence_group_sv":"Rutten till huvudingången","sentence_group_en":"The route to the main entrance","sentence_fi":"Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä.","sentence_sv":"Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.","sentence_en":"The route to the entrance is smooth and sufficiently wide."},{"sentence_group_name":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_fi":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_sv":"Huvudingången","sentence_group_en":"The main entrance","sentence_fi":"Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.","sentence_sv":"Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.","sentence_en":"The entrance stands out clearly and is illuminated. There is a canopy above the entrance."},{"sentence_group_name":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_fi":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_sv":"Huvudingången","sentence_group_en":"The main entrance","sentence_fi":"Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.","sentence_sv":"Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.","sentence_en":"The doors connected to the entrance are hard to perceive. Outside the door there is sufficient room for moving e.g. with a wheelchair. The door opens easily manually."},{"sentence_group_name":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_fi":"Pääsisäänkäynti","sentence_group_sv":"Huvudingången","sentence_group_en":"The main entrance","sentence_fi":"Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.","sentence_sv":"Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.","sentence_en":"The entrance has thresholds over 2 cm high."},{"sentence_group_name":"Sisätilat","sentence_group_fi":"Sisätilat","sentence_group_sv":"I lokalen","sentence_group_en":"In the facility","sentence_fi":"Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.","sentence_sv":"Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.","sentence_en":"The customer service point is located on the same floor as the entrance."},{"sentence_group_name":"Sisätilat","sentence_group_fi":"Sisätilat","sentence_group_sv":"I lokalen","sentence_group_en":"In the facility","sentence_fi":"Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.","sentence_sv":"Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.","sentence_en":"The doors in the facility stand out clearly."}]}

HUOM! Toimipisteissä listauksessa ja yksittäisen toimipisteen tietoja haettaessa olevissa objekteissa on kenttien määrässä eroa.

AttribuuttiArvon selitys
id Numeerinen tunniste
areal_city_idKunta jonka alueella toimipiste sijaitsee
org_idOrganisaatio, jonka alaisuuteen toimipiste kuuluu
dept_idYksikkö, jonka alaisuuteen toimipiste kuuluu. Nimilyhenne.
org_ownedOmistaako ko. organisaatio toimipisteen
data_source_urlTietolähde
provider_type Onko kunnallinen, yksityinen, valtion vai jonkun muun palvelu. 100 = ei tiedossa, 101 = kunnallinen, 102 = kunnan tukema, 103 = kuntayhtymä, 104 = valtio, 105 = yksityinen
service_idsPalvelupisteessä tarjottavien palveluiden id:t listana
sourcesLista toimipistetiedon lähdejärjestelmistä objekteina. Objekti sisältää source ja id -kentät
name_fiToimipisteen nimi suomeksi
name_svToimipisteen nimi ruotsiksi
name_enToimipisteen nimi englanniksi
latitudeToimipisteen sijainti WGS84-koordinaatteina
longitudeToimipisteen sijainti WGS84-koordinaatteina
northing_etrs_gk25Toimipisteen sijainti ETRS-GK25-koordinaatteina
easting_etrs_gk25Toimipisteen sijainti ETRS-GK25-koordinaatteina
manual_coordinatesOnko koordinaatit syötetty käsin
desc_fiToimipisteen kuvaus suomeksi
desc_svToimipisteen kuvaus ruotsiksi
desc_enToimipisteen kuvaus englanniksi
street_address_fiKatuosoite suomeksi
street_address_svKatuosoite ruotsiksi
street_address_enKatuosoite englanniksi
address_zipPostinumero
address_city_fiKaupunki suomeksi
address_city_svKaupunki ruotsiksi
address_city_enKaupunki englanniksi
citydistrict_idKaupunginosan tunniste
citydistrict_nameKaupunginosan nimi
subdistrict_idPienemmän tilastoitavan alueen tunniste
subdistrict_namePienemmän tilastoitavan alueen nimi
phonePuhelinnumero
faxFax-numero
emailSähköpostiosoite
www_fiwww-osoite toimipisteen suomenkieliselle sivuille
www_svwww-osoite toimipisteen ruotsinkieliselle sivuille
www_enwww-osoite toimipisteen englanninkieliselle sivuille
address_postal_fullPostiosoite
address_postal_full_fiPostiosoite suomeksi
address_postal_full_svPostiosoite ruotsiksi
address_postal_full_enPostiosoite englanniksi
picture_urlToimipisteen kuvan osoite
picture_caption_fiKuvateksti suomeksi
picture_caption_svKuvateksti ruotsiksi
picture_caption_enKuvateksti englanniksi
connectionsLista erilaisista yhteyksistä toimipisteeseen objekteina. Objekti sisältää connection_type joka kertoo yhteyden tyypin sekä name_fi (sv/en) ja www_fi ( sv/en ) kentät.
eventsLista toimipisteen tapahtumista objekteina. Objekti sisältää id, name_fi (sv/en) ja www_fi ( sv/en ) kentät.
accessibility_sentencesLista toimipisteen esteettömyyslauseista objekteina. Objekti sisältää sentence_group_name, sentence_group_fi, sentence_group_sv, sentence_group_en, sentence_fi, sentence_sv ja sentence_en -kentät.
service_descriptionsLista toimipisteeseen liittyvistä palvelukuvauksista. Objekti sisältää id-koodin ja saatavilla olevat palvelukuvauksen kieliversiot. Id-koodit vastaavat Helsingin kaupungin Palvelurekisterin REST-rajapinnan kooditusta.

Palvelu

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/service/26244/):

{"id":26244,"name_fi":"Oikeusturva ja demokratia","name_sv":"Rättsskydd och demokrati","name_en":"Legal protection and democracy","child_ids":[...],"unit_ids":[...]}
AttribuuttiArvon selitys
idNumeerinen tunniste
name_fiPalvelun nimi suomeksi
name_svPalvelun nimi ruotsiksi
name_enPalvelun nimi englanniksi
child_idsLista tämän palvelun / palveluluokan alla olevista palveluista listana palvelu_id tunnisteita.
unit_idsLista toimipisteitä, joissa tämä palvelu on saatavana listana toimipiste_id tunnisteita.

Palvelupuu

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/servicetree/25554/):

{"id":25554,"name_fi":"Liikenne","name_sv":"Trafik ","name_en":"Traffic","children":[...]}
AttribuuttiArvon selitys
idNumeerinen tunniste
name_fiPalvelun nimi suomeksi
name_svPalvelun nimi ruotsiksi
name_enPalvelun nimi englanniksi
childrenLista tämän palvelun / palveluluokan alla olevista palveluista objekteina.

Esteettömyyden parametri

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/accessibility_variable/1/):

{"variable_id":1,"variable_name":"OUTSIDE.01.ACCESSIBLE_PARKING_SPACE.count","values":["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","more_than_10"]}
AttribuuttiArvon selitys
variable_idParametrin numeerinen tunniste
variable_nameParametrin nimi
valuesLista parametrin mahdollisista arvoista

Toimipisteen esteettömyystiedot

Esimerkkiobjekti (http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/1/accessibility/):

{"unit_id":1,"accessibility_properties":[{"variable_id":1,"variable_name":"OUTSIDE.01.ACCESSIBLE_PARKING_SPACE.count","value":"0"},{"variable_id":5,"variable_name":"OUTSIDE.01.PICKUP_AND_DROPOFF_AREA.near_entrance","value":"true"},{"variable_id":6,"variable_name":"OUTSIDE.01.PICKUP_AND_DROPOFF_AREA.easy_access_to_pavement","value":"true"},{"variable_id":7,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.surface","value":"smooth"},{"variable_id":8,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.width","value":"sufficiently_wide"},{"variable_id":9,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.guided","value":"not_guided_but_clear"},{"variable_id":10,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.illuminated","value":"false"},{"variable_id":11,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.uses_movement_guiding_material","value":"false"},{"variable_id":12,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.steep_slope","value":"false"},{"variable_id":13,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.STEPS.existing","value":"false"},{"variable_id":19,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.RAMP.existing","value":"false"},{"variable_id":23,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.level_lift","value":"false"},{"variable_id":24,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.wheelchair_lift","value":"false"},{"variable_id":25,"variable_name":"ROUTE_TO_ENTRANCE.01.LIFT.existing","value":"false"},{"variable_id":33,"variable_name":"ENTRANCE.01.ALTERNATIVE_ENTRANCE.easiest","value":"false"},{"variable_id":35,"variable_name":"ENTRANCE.01.appearance","value":"canopy_above_entrance"},{"variable_id":36,"variable_name":"ENTRANCE.01.illuminated","value":"true"},{"variable_id":37,"variable_name":"ENTRANCE.01.STEPS.existing","value":"false"},{"variable_id":43,"variable_name":"ENTRANCE.01.RAMP.existing","value":"false"},{"variable_id":47,"variable_name":"ENTRANCE.01.level_lift","value":"false"},{"variable_id":48,"variable_name":"ENTRANCE.01.wheelchair_lift","value":"false"},{"variable_id":49,"variable_name":"ENTRANCE.01.LIFT.existing","value":"false"},{"variable_id":57,"variable_name":"ENTRANCE.01.DOOR.sufficiently_room_for_wheelchair_in_front","value":"true"},{"variable_id":58,"variable_name":"ENTRANCE.01.DOOR.stands_out_clearly","value":"false"},{"variable_id":59,"variable_name":"ENTRANCE.01.DOOR.glass_door","value":"true"},{"variable_id":60,"variable_name":"ENTRANCE.01.DOOR.glass_door_contrast_marking","value":"false"},{"variable_id":61,"variable_name":"ENTRANCE.01.DOOR.opening_method","value":"opens_easily_manually"},{"variable_id":63,"variable_name":"ENTRANCE.01.threshold_height","value":"over_20mm"},{"variable_id":64,"variable_name":"ENTRANCE.01.FOYER.existing","value":"true"},{"variable_id":65,"variable_name":"ENTRANCE.01.FOYER.sufficiently_room_for_wheelchair","value":"true"},{"variable_id":66,"variable_name":"SERVICE_POINT.type","value":"long_term_stay"},{"variable_id":68,"variable_name":"SERVICE_POINT.same_floor_as_entrance_no_need_for_lift","value":"true"},{"variable_id":79,"variable_name":"INTERIOR.uses_movement_guiding_material","value":"false"},{"variable_id":91,"variable_name":"INTERIOR.threshold_height","value":"under_20mm"},{"variable_id":92,"variable_name":"INTERIOR.STEPS.existing","value":"false"},{"variable_id":98,"variable_name":"INTERIOR.RAMP.existing","value":"false"},{"variable_id":102,"variable_name":"INTERIOR.level_lift","value":"false"},{"variable_id":103,"variable_name":"INTERIOR.wheelchair_lift","value":"false"},{"variable_id":104,"variable_name":"INTERIOR.DOORS.stand_out_clearly","value":"true"},{"variable_id":105,"variable_name":"INTERIOR.DOORS.glass_door","value":"false"},{"variable_id":107,"variable_name":"INTERIOR.ACCESSIBLE_WC.existing","value":"false"}]}
AttribuuttiArvon selitys
unit_idToimipisteen numeerinen tunniste
accessibility_propertiesToimipisteen esteettömyystiedot listana accessibility_property objekteja. accessibility_property objekti sisältää varibale_id, variable_name ja value -kentät

Hakutoiminnallisuudet

Toimipisteitä listaavissa kyselyissä on mahdollista käyttää hakuparametrejä. Hakuparametrien avulla kyselystä palautuvien toimipisteiden joukkoa on mahdollista rajata halutulla tavalla. Hakuparametrejä voi myös yhdistellä.

Hakuparametrit

organization

Hakutulosten rajoittaminen yhteen tai useampaan tietoja tuottavaan organisaatioon.

Esimerkki. Suomi.fi-rajapinnasta luetut toimipisteet: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?organization=1000

department

Hakutulosten rajoittaminen yhteen tai useampaan yksikköön.

Esimerkki. Helsingin Taidemuseon ja Kaupunginmuseon toimipisteet: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?department=TAIMU+MUSEO

arealcity

Hakutulosten rajoittaminen yhden tai useamman kaupungin alueelle.

Esimerkki. Kauniaisissa sijaitsevat toimipisteet: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?arealcity=235

service

Toimipisteiden haku yhden tai useamman palvelun avulla.

Esimerkki. Uimahallit ja maauimalat: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=28148+28150

search

Toimipisteiden etsiminen hakusanoilla.

Esimerkki. Lauttasaaren päiväkodit: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?search=lauttasaari+p%E4iv%E4koti

lat, lon, distance

Etäisyyshaku.
HUOM: lat ja lon -parametrit voivat sisältää maksimissaan viisi desimaalia

Esimerkki. Toimipisteet 250 metrin etäisyydellä Kallion kirkon tornista: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?lat=60.18406&lon=24.94936&distance=250

Hakuparametrien yhdistely

Esimerkki. Uimahallit 500 metrin etäisyydellä Kallion kirkon tornista: http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=28148&lat=60.18406&lon=24.94936&distance=500