Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral Miljöprogramm
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
24.10.2014
Miljöcentralen >  Miljöprogramm > 
 Miljöprogrammen
Lyssna

Den hållbara utvecklingens mål är att naturens och människans välmående tryggas och bevaras för såväl nuvarande som kommande generationer. Helsingfors stad har förbundit sig till att främja hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt, eftersom staden strävar till en god livsmiljö för alla invånare, nu och i framtiden.

Ekologisk hållbarhet innebär bevarande av naturens diversitet och att människornas ekonomiska och materiella verksamhet anpassas till jordens naturresurser och naturens toleransförmåga. I dagens läge övergår industriländernas förbrukning av naturresurser den ekologiskt hållbara nivån.

Kraven som den hållbara utvecklingen ställer är inte enbart någonting som berör stadens förvaltning. De påverkar alla invånare i staden, invånarföreningar och folkrörelser samt alla företag med verksamhet i Helsingfors, statliga inrättningar och regionalförvaltningen. Hållbarhetsmålen kan inte nås enbart med administrativa direktiv och planering, utan det krävs att alla aktörer i samhället samverkar och engagerar sig i saken.

I Helsingfors program för ekologisk hållbarhet (Heko) presenteras de övergripande miljömålsättningarna och de konkreta åtgärderna som Helsingfors vidtar för att förbättra miljön i staden. Staden främjar också hållbar utveckling genom att förbättra miljöstyrningen i stadens ämbetsverk och inrättningar samt med miljörapportering för staden i dess helhet.


24.07.2012
 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen