Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral Miljöns tillstånd
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
26.10.2014
Miljöcentralen >  Miljöns tillstånd >  Avfall och avfallshantering >  Nedskräpning > 
 Nedskräpning
Lyssna

Om tillsyn över nedskräpning föreskrivs i avfallslagen (646/2011) [ Finlex ]. Enligt 72 § i avfallslagen får skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett fordon, ett fartyg eller något annat kasserat föremål inte lämnas i miljön så att det kan förorsaka hälsan någon fara eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud).

Den som förorsakar nedskräpningen har den primära upprensningsskyldigheten av det nedskräpade området. Den sekundära skyldigheten ligger på områdets innehavare. I Helsingfors fungerar Helsingfors stads miljöcentral som den kommunala miljöskyddsmyndigheten som har tillsynen över nedskräpningen.

Nedskräpning gällande gatuområden: Om uppdelning över gatuområdens renhållningsskyldigheter har redogjorts på webbsidor för Helsingfors stads byggnadskontor (HSB). [ Helsingfors stads byggnadskontor ]

Nedskräpning gällande park- och andra grönområden samt gatuområden vars ansvar ligger på HSB (se ansvarsfördelningen ovan):
HSB, kundtjänst för Gatu- och Parkavdelning Telefontjänst alla vardagar kl. 8.15–16, förutom fredagar kl. 9–15. Tel. (09) 310 39 000, Fax (09) 310 39 001, rakennusvirasto hel.fi

Om osnygghet gällande regionella uppsamlingsstationer för avfall kan meddelas Helsingforsregionens miljötjänster [ HRM ]

Om nedskräpning av uppsamlingsstationer för papper och kartong kan meddelas Paperinkeräys Oy.
[ Paperinkeräys Oy ]

 


01.02.2013
 Tilläggsuppgifter

Miljöinspektör
Jukka Puttonen
tel. (09) 310 31995
fornamn.efternamn@hel.fi

 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen