Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral Miljöns tillstånd
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
22.10.2014
Miljöcentralen >  Miljöns tillstånd >  Avfall och avfallshantering > 
 Avfall och avfallshantering
Lyssna

Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s avfallshantering sköter insamling och transport av bland- och bioavfall och energifraktion för bostadsfastigheterna och offentliga sektorn i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) och Kyrkslätt.

Företag och samfund sköter själva, med beaktande av avfallshanteringsbestämmelserna och den övriga lagstiftningen, om hanteringen av det avfall som uppstår i deras verksamhet. De skall också identifiera vad som är problemavfall, sköta sorteringen och förvaringen av detta samt föra det till en mottagningsplats som har de tillstånd som krävs för ändamålet.

Närmare upplysningar om den av HRM anordnade avfallshanteringen ges av HRM:s avfallshanterings kundtjänst, telefon 1561 2110. På HRM:s websidor finns det information om bl.a.:

Den finska avfallslagstiftningen  följer utvecklingen hos EU:s avfallslagstiftning, men i vissa avseenden är våra författningar strängare än motsvarande EU-bestämmelser. Den nya avfallslagen trädde i kraft 1.5.2012. I websidor av statens miljöförvaltning  finns det gott om information om avfallslagstiftning.

HRM har gett ut Allmänna föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt som baseras på avfallslagen. I Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter finns också bestämmelser som gäller avfallshantering.

I Helsingfors är stadens miljönämnd den myndighet som skall övervaka avfallshanteringen. På Helsingfors stads miljöcentral finns det miljöinspektörer och hälsoinspektörer som skall hålla uppsyn över avfallshantering i företag med regelbundna inspektioner. 

Länkar:

 


11.09.2012
 Tilläggsuppgifter

miljöinspektörer
Jukka Puttonen
tel. (09) 310 31995
Petri Puttonen
tel. (09) 310 32009

fornamn.efternamn@hel.fi

 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen