Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral publikationer
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
21.10.2014
Miljöcentralen >  Kundtjänst >  Publikationer >  Publikationer > 
 Publikationer 2010
Lyssna

Utgivningsår:

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992


(-) = editionen är slut.

 1. Mikrobiologisk kvalitet av smörgåsar i Helsingfors 2009
  Saarijärvi, P., Laine, K., Klemettilä-Kirjavainen, E..
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 2. Den hygieniska kvaliteten av mat serverad i utomhusevenemang och på torg i Helsingfors
  Pahkala, E., Saltiola, H., Åberg, R.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 3. Luftkvaliteten I Helsingfors vägtunnlar
  Pirjola, L., Loukkola, K., Koskentalo, T., Väkevä, O.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 4. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2009. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar.
  Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M., Sopanen, S.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 5. Tysta områden i Helsingfors - resultat från invånarenkäten
  Päivänen, J., Leppänen, P.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 6. Bakgrundshalterna av skadliga ämnen i jordmånen samt halterna i parker och vid höghusgårdar i Helsingfors. Kompletterad upplaga.
  Salla, A.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 7. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2009
  Yrjölä, R.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 8. Utvärdering av hur Östersjöutmaningens åtgärder har förverkligats inom Helsingfors stad
  Harju, I.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 9. De objekten som förorsakar risk för miljöförstöring under havets översvämning i Helsingfors
  Vaitomaa, J., Nurmi, P., Puttonen, J.
  (På finska med ett sammandrag på svenska
 10. Kvaliteten hos malet och marinerat kött i detaljhandeln i Helsingfors
  Hokkanen, P., Åberg, R., Klemettilä-Kirjavainen, E.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 11. Canserförekomst bland dem som bott på soptippsområdet i Kvarnbäcken – uppföljning till året 2009
  Pönkä, A., Pukkala, E.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 12. Den hygieniska nivå och konsumentsäkerhet av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2010
  Hakkarainen, T., Kivikoski, L.
  (På finska)
 13. Den färska fiskens hygieniska kvalitet och spårbarhet i Helsingforsregionen 2010
  Esboregionens miljö- och hälsoskydd, Helsingfors stads miljöcentral, Mellannylands miljöcentral, Vandas miljöcentral, MetropoliLab
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 14. Kvaliteten av friteringsfett som används i bagerier och restauranger i Helsingfors
  Lehto, T., Kuningas, I.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)

 


10.07.2012
 Beställningar

ymk@hel.fi

Besöksadress:
Viksbågen 2a
må - fr kl. 8.15 - 16

 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen