Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral publikationer
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
21.10.2014
Miljöcentralen >  Kundtjänst >  Publikationer >  Publikationer > 
 Publikationer 1998
Lyssna

Utgivningsår:

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

(-) = editionen är slut.

 1. Fågelatlas i Helsingfors. Häckande fågelarter i 1996 - 97 (-)
  Pakkala, T., Tiainen, J., Pitkänen, M.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 2. En översikt i tillståndet för miljön i Helsingfors år 1998 (-)
  Vuori, T. (toim.) 
  (På finska med ett sammandrag på svenska) 
 3. Vik-Gammelstadsviken. Ekologiska tillstånd, restaurations- och vårdplan. (-)
  Mikkola-Roos, M., Oesch, T. 
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 4. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1997 (-)
  Pesonen L (toim.)  
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 5. Stadens invånares uppfattning om betydelsen av och arrangemangen för miljöhygienen i Helsingfors
  Pönkä, A., Saari, S., Hämäläinen, M.-R., Janatuinen, P., Mattila, K., Holopainen, M.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 6. Rutiån - bättre än sitt namn. Stadsbäckens flöde, partikelflöde och vattenkvalitet samt avrinningsområdets användning för rekreation. (-)
  Ruth, O.
  (På finska med ett sammandrag på svenska) 
 7. Vattenkvaliteten och partikelflödet i Mellungsbybäcken i östra Helsingfors
  Ketola, T.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 8. Stora Räntan, en naturholme för helsingforsarna (-)
  Levonen, T., Kurtto, A., Seimola, T. 
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 9. Näringsintaget hos barn i dagvårdsåldern på daghem och hemma
  Partanen, T., Ahonen, S., Aminoff, I., Haglund, B., Jämsen, P., Siltanen, I., Weber, T., Pönkä, A.
  (På finska med ett sammandrag på svenska) 
 10. PCB i elementhusens fogmassor och i gårdsplanernas jordmån
  Pyy, V., Lyly, O.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 11. Byggkonstruktionslösningarna och inomhusluftens kvalitet. Undersökning av flervånings bostadshus från 90-talet.
  Viljanen, M., Kettunen, A.-V., Makkonen, M., Kangas, R., Järnefelt, P.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 12. Djurplankton utanför Helsingfors 1969 - 1996 
  Pellikka, K., Viljamaa, H.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 13. Köttfärsens kvalitet i detaljhandeln i Helsingfors
  Pönkä, A., Pitkälä, A., Aminoff, I., Kalso, S.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 14. Strömmingsprodukterna på Strömmingsmarknaden i Helsingfors 1986 - 1997
  Kuhmonen, A., Aminoff, I., Pitkälä, A., Raussi, V., Niiranen, M.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)
 15. Kostnaderna för sanering av förorenad mark (-)
  Pyrylä, R.
  (På finska med ett sammandrag på svenska) 
 16. Fågelfaunan och dess skydd i Östersundoms havsvikar
  Koskimies, P.
  (På finska med ett sammandrag på svenska) 
 17. Dispositions- och skötselplan för havsvikar i Östersundom
  Koskimies, P.
  (På finska med ett sammandrag på svenska)

20.04.2012
 Beställningar

ymk@hel.fi

Besöksadress:
Viksbågen 2a
må - fr kl. 8.15 - 16

 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen