Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral publikationer
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
31.10.2014
Miljöcentralen >  Kundtjänst >  Publikationer >  Publikationer > 
 Publikation 7/2002
Lyssna

Färgämnen i godis, läsk och lösglass

Tuominen, M.-L. & Tikkanen, P.

Sammandrag

Det var år 1996 som miljöcentralen föregående gång undersökte förekomsten av konstgjorda färgämnen i godis, läskedrycker och glass som var till salu i Helsingfors, likaså den information som konsumenterna fick om färgämnena. Finland hade då nyligen gått med i EU och bestämmelserna om tillåtna färgämnen hade luckrats upp betydligt.

I den undersökning som nu publicerats görs en kartläggning av förändringarna under de senaste åren i användningen av färgämnen i de saluförda produkterna. Provtagningen företogs åren 2001 och 2002. Liksom i undersökningen år 1996 inriktades provtagningen framför allt på produkter som var tänkta att köpas till barn.
Proven av sötsaker, "godis", var 46, varav 17 var inhemska och 29 importerade. Läskedryckerna var 19, därav 18 inhemska och en utländsk. 18 prov av färgad glass i lösvikt togs, ett av dessa var av utländsk glass.

Den här gången påträffades syntetiska livsmedelsfärger i godis något oftare (70 %) än år 1996 (65 %). Nu fanns det azo-färgämnen i 37 % av proven, mot 33 % senast. Liksom tidigare förekommer azo-färger oftare i utländsk (48 %) än i inhemsk godis (18 %). Den tidigare trenden, att medeltalet av den sammanräknade mängden syntetiska färgämnen i godis steg till mer än det tredubbla från 1991 (20 mg/kg) till 1996 (67 mg/kg), ser nu ut att ha brutits. Medeltalet av färgämnena totalt - i den godis där syntetiska färgämnen påträffades - var nu 68 mg/kg. Det var nu mindre vanligt än senast att färgämneshalterna gick över den tillåtna maximigränsen (6 % nu, 12 % år 1996).

I läskedrycker har bruket av syntetfärger inte blivit allmännare under de senaste åren. Nu påträffades sådana i 37 % av proven, mot 38 % år 1996. Inga azo-färger påträffades i läsk. Den totala mängden syntetiska färgämnen har under årens lopp minskat. Nu var den 8 mg/l, år 1996 var den 11,2 mg och år 1991 14,6 mg/l. Alla de undersökta läskedryckerna hade färgämnena rätt angivna.
I en femtedel av den färgade glassen för lösviktsförsäljning ingick det nu syntetfärger, även azo-färger, medan alla färgämnen som påträffades år 1996 var naturliga.

An de totalt undersökta 83 produkterna var det bara tre som konstaterades vara felaktiga till följd av att syntetisk livsmedelsfärg använts. En av dessa var inhemsk, de två andra utländsk godis. Den inhemska produkten innehöll 560 mg/kg kinolingult, trots att totalhalten färgämnen högst får vara 300 mg/kg. Den ena utländska godisprodukten innehöll 57 mg/kg nykockin, den andra innehöll 54 mg/kg azorubin. Den maximalt tillåtna halten för båda dessa azo-färger är 50 mg/kg.

En oroande omständighet som kom fram i undersökningen var att uppgifterna till konsumenterna om produkternas halter av syntetiska färgämnen var felaktiga hos en fjärdedel av det testade godiset, och för en sjättedel av glassproverna var uppgifterna bristfälliga eller felaktiga. Konsumenternas möjligheter att få korrekt information om de färgämnen som används har försämrats sedan år 1996.

Närmare upplysningar:

Livsmedelsinspektör
Marja-Leena Tuominen
tfn+358-9-310 31538
förnamn.släktnamn@hel.fi


20.04.2012
 Beställningar

ymk@hel.fi

Besöksadress:
Viksbågen 2a
må - fr kl. 8.15 - 16

 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen