Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
25.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Ympäristövaikutukset >  Maankäytön suunnittelu > 
 Maankäytön suunnittelu
Kuuntele

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL, 132/1999) korostaa ympäristöasioita sekä osallistumista ja avoimuutta alueiden käytön suunnittelussa. Ympäristövaikutusten arviointi suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kaavoituksen alkuvaiheissa laaditaan suunnitelma (OAS) osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 9§).

Vaikutusselvitysten tulokset kootaan kaavaselostukseen, ja siinä kerrotaan myös, miten selvitysten tulokset ja eri mielipiteet on otettu kaavaratkaisussa huomioon. Selostuksessa annetaan myös selvitys niistä toimenpiteistä, joilla aiotaan ehkäistä kaavan toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

 


20.04.2012
 Lisätietoja
Johtava ympäristötarkastaja
Pirkko Pulkkinen
puh. (09) 310 31518
etunimi.sukunimi@hel.fi

Ympäristötarkastaja
Eeva Pitkänen
puh. (09) 310 31517
etunimi.sukunimi@hel.fi
 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus