Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
23.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Vesi >  Merivesi >  Merialueen havaintopaikat >  Ulkomeri > 
 Ulkomerialue - Öppna havet - Open sea
Kuuntele

Gråskärsbådanin veden laatu 2013
Gråskärsbådanin havaintopaikka sijaitsee ulkosaaristossa. Alueen vedenlaatu heijastaa Suomenlahden keskiosan ulapan tilaa. 

Kuvissa esitetään pitkän ajan keskiarvot (1997–2012), niiden 95 %:n vaihteluvälit sekä kuluvan vuoden havainnot. Havainnot, jotka sijoittuvat vaihteluvälien ulkopuolelle ovat pitkän ajan keskiarvoista merkitsevästi poikkeavia arvoja.

 

Vattenkvalitet på Gråskärsbådan 2013
Gråskärsbådan ligger i yttre skärgården. Vattenkvaliteten i området avspeglar tillståndet på öppna havet i mellersta Finska viken.

I bilderna presenteras långtidsmedeltalen (1997-2012), deras 95 % konfidensintervall och det pågående årets mätresultat. Mätresultat som ligger utanför konfidensintervallen avviker signifikant från långtidsmedeltalen.

Water quality in Gråskärsbådan 2013
The sampling station Gråskärsbådan is located in the outer archipelago. The quality of water in the area reflects conditions in the open central Gulf of Finland.

The figures show the long-term averages (1997–2012), their 95 % confidence intervals and the current results. Results that fall outside the confidence intervals deviate significantly from the long-term averages.

 

16.09.2013

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus