Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
25.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Maaperä >  Kaivantovesien käsittely > 
 Kaivantovesien käsittely maaperän puhdistustyömailla
Kuuntele

Pilaantuneen maaperän kunnostusalueilla saattaa tulla tarve kaivantovesien pumppaamiseen kaivantojen kuivana pitämiseksi. Ympäristöviranomaisen lupapäätöksessä, lausunnossa tai tarkastuspöytäkirjassa vaaditaan yleensä asiantuntijan laatima näytteenotto- ja vedenkäsittelysuunnitelma tarkastettavaksi ennen veden pumppaamista.

Kaivantovesien johtaminen ja käsittely

Sopivan käsittelytavan valintaa varten kaivantovedestä on analysoitava niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kaivettavassa maa-aineksessa on havaittu. Haitta-ainepitoisia vesiä voi olla tarpeen käsitellä esimerkiksi öljyn- ja/tai hiekanerottimella tai suodattamalla.

Tavallisin kaivantoveden käsittelymuoto on johtaa se jätevesiviemäriin. Tähän tarvitaan HSY:n jätevedenpuhdistusosaston lupa, joka sisältää määräyksiä veden laadusta ja haitta-aineiden määristä. Haitta-ainepitoiset vedet voidaan myös puhdistaa paikan päällä esim. aktiivihiilisuodattimella tai kuljettaa säiliöautolla luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaivantovesiä voidaan joskus myös johtaa maastoon tai sadevesiviemäriin ympäristökeskuksen ja maanomistajan luvalla. Veden johtaminen ei saa aiheuttaa maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista.

Linkkejä:

Helsingin kaupungin työmaavesiohje
Urakoitsijan muistilista
Luvat, ilmoitukset ja sopimukset -taulukko


26.09.2013
 Lisätietoja

Johtava ympäristötarkastaja
Merja Kurki-Suonio 
puh. (09) 310 32007 
etunimi.sukunimi@hel.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä, HSY
Jätevedenpuhdistusosasto
Valvontapalvelut
puh. (09) 156 11

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus