Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
31.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Luonto >  Nisäkkäät >  Helsingin lepakot > 
 Helsingin lepakot
Kuuntele

Helsingin kaupungin ympäristökeskus teetti kesällä 2003 lepakkokartoittaja Yrjö Siivosella koko kaupungin alueen kattavan lepakkokartoituksen. Työn tarkoituksena oli selvittää Helsingin tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat sekä lepakkolajien runsaussuhteet ja levinneisyys.

Kartoituksessa tavattiin yhdeksän lepakkolajia maamme 11 lajista. Kartoituksessa rajattiin 45 lepakkoaluetta niiden merkityksen mukaan: I luokka (arvokkain) 10 aluetta, II luokka (tärkeä) 15 aluetta ja III luokka (paikallisesti arvokas) 20 aluetta. Rajatuista lepakkoalueista laadultaan ja laajuudeltaan merkittävimmät sijaitsevat pääosin Itä-Helsingissä ja suurissa saarissa, mutta myös esim. Kivinokka ja Seurasaari ovat I luokan lepakkoalueita.

Lepakot ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja, EU:n luontodirektiivin liitteen IV mukaisen vahvan suojelun piirissä ja monien kansainvälisten sopimusten suojaamia. Lisäksi ripsisiippa on luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalainen ja erityisesti suojeltu laji ja lampisiippa myös luontodirektiivin liitteessä II. Näitä kumpaakaan lajia ei ole tavattu Helsingistä.

Raportissa esitetään suosituksia siitä, miten lepakoiden elinoloja voitaisiin suojata ja parantaa erilaisten muutoshankkeiden yhteydessä. Suomen ja Helsingin yleisin lepakkolaji, pohjanlepakko, sopeutuu hyvin ihmistoimintaan, mutta esimerkiksi viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat varttuneen metsän lepakoita, joille ympäristönmuutokset (metsänhakkuut, teiden ja polkujen rakentaminen, valaistuksen lisääminen) etenkin nopeasti toteutettuina voivat olla vahingollisia.


13.07.2012
 Lisätietoja

ympäristötarkastaja
Raimo Pakarinen
puh. (09) 310 31534
etunimi.sukunimi@hel.fi

Luontotietojärjestelmä

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus