Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
31.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Luonto > 
 Luonto
Kuuntele

Helsingin luonnon tila ja kehitys

Vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustan Helsingin luonnon monimuotoisuudelle. Suojaisen sisäsaariston elinympäristöt poikkeavat karusta ulkosaaristosta, ja jokien vaikutuksesta lahtialueilla on myös suolattoman veden elinympäristöjä ja lajistoa. 

Luontotyyppejä on monenlaisia, ja erityisesti metsät ja rannat ovat monimuotoisia. Helsingille tyypillisiä ovat arvokkaat hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen lehdot jalopuineen. Toisaalta myös karuja kallioita on runsaasti. Niittyjen määrää kaupunki on päättänyt lisätä ja samalla kehittää niiden hoitoa. Soita on jäljellä hyvin vähän, ja kaikki merkittävimmät suot on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Helsingin maapinta-alasta erilaisia viheralueita on yhteensä 36 %, josta 22 % on metsää. Metsiä hoidetaan virkistysalueina. Kasvilajistoon kuuluu yli 1 100 lajia, joista noin 40 % on alkuperäisiä. Nisäkäslajistossa on edustettuina valtaosa Etelä-Suomessa elävistä lajeista. Nisäkäslajeja on tavattu kaikkiaan 48, ja niistä yhdeksän on lepakoita. Myös lintulajisto on monimuotoinen: pesiviä lajeja on noin 120, ja varsinkin saariston linnusto on runsas.

Viher- ja luonnonsuojelualueiden verkosto

Monet nisäkäs- ja lintulajit ovat sopeutuneet hyvin kaupunkioloihin. Kuitenkin erityisesti liikenneväylien rakentaminen katkaisee viheryhteyksiä, mistä on haittaa mm. matelijoille ja sammakkoeläimille. 

Luonnonsuojelualueita on 50 kappaletta, ja niiden pinta-ala on yhteensä 684 hehtaaria. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita on neljä: Vanhankaupunginlahti, Kallahdenniemi, Vantaanjoki sekä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.

Vuoden 2009 alusta Helsinkiin liitettiin Östersundomin alue ja siihen sisältyviä jo rauhoitettuja Natura-alueita noin 119 ha. Liitoksessa Helsinki sai 15 % lisää sekä maapinta-alaa että luonnonsuojelualueita.

Ohjelmat

Helsinki on ympäristöpoliittisessa kannanotossaan päättänyt käyttää ympäristöään siten, että elävä ja monimuotoinen kaupunkiluonto säilyy erityispiirteineen (kaupunginvaltuusto 30.3.2005). Tätä kannanottoa on ympäristölautakunta tarkentanut luonnonsuojeluohjelmalla ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelmalla.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008 - 2017 sisältää 29 ehdotusta uusiksi rauhoitettaviksi alueiksi. Ohjelman toteuttamisen myötä suojelualueiden pinta-ala lisääntyisi noin 890 hehtaarista noin 1160 hehtaariin.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan 2008 - 2017 on koottu yli 100 erilaista toimenpidettä Helsingin viheralueiden monimuotoisuuden turvaamiseksi ja hoitamiseksi.

Luontotietojärjestelmässä voit tutustua ympäristökeskuksen kokoamiin karttapohjaisiin luontoaineistoihin.

Linkkejä

 

Tämän sivun osoite on http://www.hel.fi/ymk/luonto
 


20.11.2012
Luontotietojärjestelmä

Kuukauden laji

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus