Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus päätöksenteko-sivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
31.10.2014
Ympäristökeskus >  Päätöksenteko > 
Ympäristölautakunnan päätösasiakirjat

Ympäristölautakunta
14 / 25.10.2011

Tulostusversio (pdf)

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA
1Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
2Ilmoitusasiat (pdf) (html)
3Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2011 (pdf) (html)
Liite 1Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2011 - Ehdokkaat
4Talousarvion toteutumisennuste 3/2011 (pdf) (html)
YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ
1REDUST -hanke talvikunnossapidon keinoista katupölyn vähentämiseksi (pdf) (html)
YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ
1Ilmoitusasiat (pdf) (html)
2Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamiseksi. Lainisalo Oy, Valuraudantie 5-7 (pdf) (html)
Liite 1Ympäristöluvan tarkistushakemus 2011, Lainisalo Oy
Liite 2Käyttöturvallisuustiedote Ridoline 1562-1
Liite 3Käyttöturvallisuustiesote Bonderite NT-1 esikäsittelyaine
Liite 4Käyttöturvallisuustiedote Ridosol 2000 kostutusaine
Liite 5Ongelmajätejäteraportti 2010
Liite 6Liuottimet, ongelmajätteet, päästöt
Liite 7VähentämisohjelmaVOC2010
Liite 8Kuulutus Lainisalo
3Vastine Finavia Oyj:n valitukseen Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta (pdf) (html)
Liite 1Finavia Oyj:n valitus
Päätöshistoria (pdf) (html)
YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ
1Ilmoitusasiat (pdf) (html)
2Yleisten uimarantojen uimavesiluokitus ja uimaveden laatu 2011 (pdf) (html)
Liite 1Raportointi_uimaveden laatu 2011.pdf
3Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Marainvest N & K Oy:n valituksesta (pdf) (html)
Liite 1KHO:n päätös Marainvest N & K Oy
PUHEENJOHTAJA
1Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
YMPÄRISTÖJOHTAJA
5Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )
 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus