Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Stadsforskning > 
 Stadsforskning
Lyssna


Stadsforskningsavdelningen utför tillämpad samhällsforskning för Helsingfors stads förvaltning, helsingforsborna och företagen i Helsingfors. Forskningen synar vår tids urbana fenomen ur många olika vinklar. Det kan gälla t.ex. följande teman:

  • befolkning och boende
  • levnadsförhållanden
  • regional och kommunal ekonomi
  • stadens förvaltning och invånardeltagande
  • stadskultur och stadsmiljö

Olika jämförande och bedömande analyser får allt större efterfrågan. Ofta utförs de i samarbete med övriga forskningsinstanser. Forskningens huvudlinjer och de centrala forskningsprojekten fastställs i stadens forskningsprogram, som uppgörs vart tredje år och fastställs av Stadsstyrelsen. Faktacentralens forskning skall vara verklighetsförankrad, vetenskapligt vederhäftig och nära anknuten till basforskningen.

Forskningsrön blir publikationer

Ett viktigt sätt att förmedla forskningsrön är att ge ut publikationer. De centralaste publikationsforumen för Faktacentralens forskning är Internet, de egna publikationsserierna, Undersökningar, Forskningsöversikter, Debattinlägg, kvartalsöversikten Kvartti samt specialpublikationerna om olika fenomen. Dessutom publiceras våra forskares rön i övriga forskningsanstalters och vetenskapliga samfunds publikationsserier och i vetenskapliga tidskrifter.

Vid sidan av sitt egentliga arbete verkar våra forskare som sakkunniga i olika utvecklingsprojekt och föreläser vid olika evenemang i Finland och utomlands.

Förutom sin egen forskning koordinerar och främjer Faktacentralens stadsforskningsavdelning forskningen om Helsingfors som helhet samt forsknings- och avhandlingssamarbetet mellan Helsingfors stad och regionens universitet, högskolor och övriga forskningsanstalter. Stadsforskningsavdelningen bereder också besluten för utdelande av Helsingfors stads forskningsstipendier, stadens vetenskapspris och pris för avhandlingar och lärdomsprov.


20.01.2012
 Adress

Broholmsgatan 18–20 A,
5. våningen
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601
tietokeskus@hel.fi

 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen