Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Meddelande > 
 Meddelande
Lyssna

2014

30.10.14 Antalet sysselsatta oförändrat i Helsingfors – de långtidsarbetslösa ökade med 50 %

29.10.14 Byggandet i Helsingfors tredje kvartalet 2014

29.10.14 Befolkningsprognos: 700 000 bor i Helsingfors 2028

25.08.14 Medianen för inkomsten per capita bland privatpersoner steg drygt 3 procent 2011-12

19.08.14 Senaste Kvartti berättar om migration och städers framgång

27.06.14 Rekordartad folkökning i Helsingfors 2013

17.06.14 Företagens omsättning fortsatte växa i Helsingfors 2012

13.06.14 Jämförelse av kostnaderna för social- och hälsovård och småbarnsfostran i de sex största städerna i Finland

13.06.14 De forsknings- och utvecklingsanställda har ökat i Helsingforsregionen trots svackan

13.06.14 Helsingfors stads vetenskapspris 2014 till Rysslandsforskare Markku Kivinen

10.06.14 Helsingforsborna önskar sig närjippon och gemskap i kulturjippona

10.06.14 Helsingfors stads forskningsstipendier år 2014

06.06.14 Handel och annan service för hushåll uppvägde jobbminskningen 2008-2013

06.06.14 Nästan hälften av helsingforsborna har examen på hög nivå

16.05.14 Lovlig graffiti – inte bara de ungas grej

09.05.14 Skillnaderna bostadsområden emellan växte i Huvudstadsregionen på 10 år

22.04.14 Kompakt infopaket om Helsingfors olika delar

22.04.14 Gemensam statistikutgåva om Helsingfors och Tallinn utkommit

04.04.14 Temporärmodellsbostäderna en femtedel av bostadsproduktionen i Helsingfors

03.04.14 De stora städernas bokslut 2013: engångsposterna förskönar siffrorna

28.03.14 Mera historiska flygfoton av Helsingfors har utgivits - man kan nu på webben titta på flygfoton från sex årtionden

17.03.14 Demokratipiloterna har utvecklat deltagande närdemokrati i Helsingfors

14.01.14 Lika mycket hyres- som ägarbostäder i Helsingfors 2012

07.01.14 Helsingforsbornas trygghetskänsla har stärkts

03.01.14 Experterna väl representerade i yrkesstrukturen i Helsingfors, numerärt mest jobb inom servicen

2013

30.12.13 Helsingfors statistiska årsbok 2013 har utkommit
30.12.13 Ryskspråkigt yrkesfolk nöjda med sitt liv i Helsingfors
20.12.13 Kommunernas gatlopp fortsätter
19.12.13 Ca. 612 600 invånare i Helsingfors vid årsskiftet
17.12.13 Måttlig ökning i Helsingfors stads social- och hälsoutgifter
13.12.13 Helsinki Quarterly 2013: om ett Helsingfors med insyn
13.12.13 Helsingfors stad belönade sex förtjänstfulla examensarbeten
05.12.13 Forskning: unga invandrare tycker flytten till Finland varit bra för familjen
29.11.13 Tjänsten Helsinki Region Infoshare fick erkännande i Eurocities tävling
20.11.13 Andelen personer som avlagt examen på högskolenivå fortsätter växa
05.11.13 Åldersstrukturen i Helsingfors fördelaktig för framtida inkomstutveckling
01.11.13 Största delen av 10-17-åringarna i Helsingfors bor i ytterstaden
01.11.13 Snabböversikt över kommunekonomin de senaste årtiondena
18.09.13 Nya befolkningsprognosen: 700 000 invånare i Helsingfors 2030 
12.08.13 Klart ökat anlitande av personlig assistent inom handikappservicen i de sex största kommunerna
24.06.13 Helsingfors folkmängd växte år 2012 – och även i år
24.06.13 De ungas situation i Helsingfors temat för senaste Kvartti
07.06.13 Helsingfors stads vetenskapspris 2013 till diagnostikutvecklare för djur-DNA
07.06.13 Helsingfors stads forskningsstipendier 2013
06.06.13 EU- kommissionens innovationspris till huvudstadsregionens tjänst för öppen data
11.04.13 De stora städernas ekonomi stramas åt allt mera
03.04.13 Allt flera unga i Helsingfors lyfter utkomststöd
03.04.13 Största delen av dem som flyttar till Helsingfors är unga och ogifta vuxna
28.03.13 Växande intresse för stadens verksamhet och beslutsfattande
20.02.13 Helsingforsbor med svårigheter att få jobb
15.02.13 Utkommet: Helsingfors tillstånd och utveckling 2013
08.02.13 Helsingfors stads forskningstipendier 2013
03.01.13 Ca. 603 700 invånare i Helsingfors vid årsskiftet

2012

19.12.12 Kommunerna i skuldspiral
14.12.12 Flickornas frammarsch ett uttryck för nya levnadsvanor bland unga
12.12.12 Helsingfors stad belönade sju meriterade avhandlingar
23.11.12 Åtgärderna i stadsprogrammen för metropolområden som stöd för storstadspolitiken
29.06.12 Helsingfors folkmängd växte år 2011

2011

19.12.11 Osäkerheten avspeglar sig i kommunernas budgeter
13.12.11 11 procent av Helsingfors invånare har annat modersmål än finska eller svenska
01.12.11 Helsingfors är de högt utbildades stad
30.11.11 Helsingforsbornas miljoattityder under lupp
14.01.11 Ny publikation om konstfostrans framtid i Helsingfors

2010

11.10.10 Historisk stadsatlas
09.11.10 Befolkningsprognos för Helsingfors 2011–205 
14.07.10 Det kreativa Helsingfors ligger nära innerstaden
08.07.10 Växande boenderymlighet att vänta igen i Helsingfors efter svacka
06.07.10 I Helsingfors stiger bildningsnivån långsammare än i landet som helhet
14.06.10 Tryggheten sakta till det bättre
25.01.10 Helsingfors områdesvis 2009 


30.10.2014
 Adress

Broholmsgatan 18–20 A,
5. våningen
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601
tietokeskus.kirjasto@hel.fi

 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen