Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Meddelande > 
 Meddelande
Lyssna

2014

20.11.14 Största delen av de unga i Helsingfors som fötts 1987 mår bra, men problemen anhopas

19.11.14 Ovanligt stort paket om beslutsfattandets historia i huvudstaden

29.10.14 Byggandet i Helsingfors tredje kvartalet 2014

29.10.14 Befolkningsprognos: 700 000 bor i Helsingfors 2028

25.08.14 Medianen för inkomsten per capita bland privatpersoner steg drygt 3 procent 2011-12

19.08.14 Senaste Kvartti berättar om migration och städers framgång

27.06.14 Rekordartad folkökning i Helsingfors 2013

17.06.14 Företagens omsättning fortsatte växa i Helsingfors 2012

13.06.14 Jämförelse av kostnaderna för social- och hälsovård och småbarnsfostran i de sex största städerna i Finland

13.06.14 De forsknings- och utvecklingsanställda har ökat i Helsingforsregionen trots svackan

13.06.14 Helsingfors stads vetenskapspris 2014 till Rysslandsforskare Markku Kivinen

10.06.14 Helsingforsborna önskar sig närjippon och gemskap i kulturjippona

10.06.14 Helsingfors stads forskningsstipendier år 2014

06.06.14 Handel och annan service för hushåll uppvägde jobbminskningen 2008-2013

06.06.14 Nästan hälften av helsingforsborna har examen på hög nivå

16.05.14 Lovlig graffiti – inte bara de ungas grej

09.05.14 Skillnaderna bostadsområden emellan växte i Huvudstadsregionen på 10 år

22.04.14 Kompakt infopaket om Helsingfors olika delar

22.04.14 Gemensam statistikutgåva om Helsingfors och Tallinn utkommit

04.04.14 Temporärmodellsbostäderna en femtedel av bostadsproduktionen i Helsingfors

03.04.14 De stora städernas bokslut 2013: engångsposterna förskönar siffrorna

28.03.14 Mera historiska flygfoton av Helsingfors har utgivits - man kan nu på webben titta på flygfoton från sex årtionden

17.03.14 Demokratipiloterna har utvecklat deltagande närdemokrati i Helsingfors

14.01.14 Lika mycket hyres- som ägarbostäder i Helsingfors 2012

07.01.14 Helsingforsbornas trygghetskänsla har stärkts

03.01.14 Experterna väl representerade i yrkesstrukturen i Helsingfors, numerärt mest jobb inom servicen

 


21.11.2014
 Adress

Broholmsgatan 18–20 A,
5. våningen
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601
tietokeskus.kirjasto@hel.fi

 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen