Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Kontaktinfo och respons > 
 Kontaktinfo och respons
Lyssna

Kontaktinfo

Kartan
Helsingfors stads faktacentral 
Besöksadress:
Broholmsgatan 18–20 A, 5. vån.
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Telefon: + 358 9 310 1612*
Fax: + 358 9 310 36601
e-post: tietokeskus@hel.fi
 

Asta Manninen
direktör
tel. +358 9 310 36400


Administration

Merja Koski
utvecklingschef
tel. +358 9 310 36292

Merja Hartikainen
controller
tel. +358 9 310 36401

Anneli Vuori
HR
tel. +358 9 310 36536

Tero J. Lahti
informatör
tel. +358 9 310 36376

Saini Hämäläinen
informatör
tel. +358 9 310 36515

Teemu Vass
informatör
tel. +358 9 310 64806

 

Stadsforskning

Broholmsgatan 18–20 A, 5. vån.
Postadress: PB 5500,
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612 *
Fax: +358 9 310 36601

Timo Cantell
forskningschef
tel. +358 50 354 2937

Minna Pitkäniemi
forskningschefens sekreterare
tel. +358 9 310 36298

 

Stadsarkivet

Kartan
Djurgårdsvägen 3 F
(ämbetshuset i Berghäll)
Postadress: PB 5510
FIN-00099 Helsingfors stad
Telefon: +358 9 310 43571
Fax: +358 9 310 43814
kaupunginarkisto@hel.fi

Jussi Jääskeläinen
stadsarkivarie
tel. +358 9 310 43563

Forskartjänsten öppen:
Öppettider:
må–ons kl. 9.00–16.00, tors 9.00–18.00
Fredagar stängd.


Statistik- och informationstjänst

Broholmsgatan 18–20 A, 5. vån.
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Telefon: +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601

Ari Jaakola
statistik- och informationstjänstchef
tel. +358403344757

 

Faktacentralens bibliotek

Kartan
Broholmsgatan 18–20 A, 5. vån.
Postadress: PB 5521
FIN-00099 Helsingfors stad
Telefon: + 358 9 31036377
Fax: + 358 9 31036539
öppet: må–fre 8.15–16.00
tietokeskus.kirjasto@hel.fi
 


04.11.2013
 Telefon

Faktacentralens alla telefonnumren länk

Helsingfors stads alla telefonnumren länk

 

 

 

 

 

 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen