Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Beslutsfattande > 
 Beslutsfattande
Lyssna


Faktacentralen är en av Helsingfors stads 36 förvaltningar. Den är underställd stadsdirektören för undervisnings- och bildningsväsendet.

Faktacentralen består av fyra avdelningar, nämligen Stadsarkivet, Förvaltningsavdelningen, Forskningsavdelningen och Statistik- och informationstjänstavdelningen.

Verksamhetsidé:
Faktacentralens uppgift är att med sin faktaproduktion sörja för att Helsingfors stad är en strategiskt styrbar stad medveten om sitt eget nuläge och sina utvecklingsskeden.

Vision:
Faktacentralen är en föregångare inom stadsinformation.

Värderingar
• Öppenhet
• Ömsesidig respekt
• Yrkesetik
• Pålitlighet och rättvishet
• Kunnande och förnyelse
• Betjäningsförmåga


20.01.2012
 Adress

Broholmsgatan 18–20 A,
5. våningen
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601
tietokeskus@hel.fi
 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen