Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Kaupunkitutkimus >  Tutkimusapurahat > 
 Helsingin kaupungin tutkimusapurahat
Kuuntele

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat kaupunkitalouteen ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvät tutkimukset, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia tukevat tutkimukset, sekä tutkimukset, joissa käsitellään helsinkiläistä elinympäristöä ja arkielämää, mukaan lukien maahanmuuttoon ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt.

Hakuaika on vuosittain helmikuun alkupuolelta maaliskuun alkuun, tarkat ajat varmistuvat kunkin vuoden tammikuun lopulla. Hakumenettely ja -lomakkeet ovat esillä tällä sivulla hakuaikana.

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Timo Cantell, puh. 09 310 73362.

Vuoden 2014 tutkimusapurahat jaettiin 10.6.2014 seuraaville kahdelletoista hakijalle: 

MSc Pedro Aibeo: Talking buildings: towards an architectural democracy (Puhuvia rakennuksia: kohti arkkitehtuurin demokratiaa)

FM Teija Alanko: Keskiaikaisten ja historiallisten puutarhojen makrofossiiliset kasvijäänteet

VTT Laura Ekholm: Kantakaupunkilaiset maahanmuuttajat?: Näkökulmia vanhoihin helsinkiläisiin uskonnollisiin vähemmistöihin

VTM Heidi Muurinen: Yhdessä kokeileminen ja osallistujien toimijuus sosiaalipalveluiden kehittämisessä

FM Oona Myllyntaus: The art-pedagogical aspects in public artwork acquisition - the impacts of acquiring, placing and experiencing public art in Helsinki Elementary Schools (Julkisten taideteosten hankinnan taidekasvatukselliset ulottuvuudet: Helsingin peruskouluihin hankittavien taideteosten hankinnan, sijoittelun ja kokemisen vaikutukset)

FM Mika Mäkelä: Laiminlyöty kaupunginosa – Helsingin Kallion saneeraus 1930–70-luvuilla

MSocSc Thaddeus Ndukwe: Immigrant political integration in Finland: case of African immigrants at the municipal level (Maahanmuuttajien poliittinen integraatio Suomessa: tapaus afrikkalaiset maahanmuuttajat kunnallisessa vaikuttamisessa)

VTM Kati Palsanen: Yhteistoiminnallinen lastensuojelu avohuollon sosiaalityössä

FM Tuulia Puustinen: Constraints and possibilities of housing company-driven residential intensification: Exploring the collective decision-making process and financial thinking of owner-occupiers (Asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen reunaehdot ja mahdollisuudet: asukasosakkaiden yhteisen päätöksentekoprosessin ja taloudellisen ajattelun analyysiä)

PsM Laura Sokka: Cognitive functioning, behavioral distractibility, and neuroelectric correlates in job burnout (Kognitiiviset toiminnot, toiminnan häiriintyvyys sekä aivosähkötoiminnan korrelaatit työuupumuksessa)

PsM Mari-Pauliina Vainikainen: Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen Helsingissä: Kotitaustan, äidinkielen, tehostetun tai erityisen tuen tarpeen ja sukupuolen yhteys oppimaanoppimistaitojen kehittymiseen alaluokkien aikana 20 helsinkiläiskoulussa

DI, ETK Henna Vepsäläinen: Ruokakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 10-vuotiailla eri kulttuureissa


04.11.2014
 Yhteystiedot

Kaupunkitutkimusosasto
Siltasaarenkatu 18–20 A,
viides kerros
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde 09 310 1612
tietokeskus@hel.fi

 

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus