Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Kaupunkitutkimus >  Tutkimusapurahat > 
 Helsingin kaupungin tutkimusapurahat
Kuuntele

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2014

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen (lisensiaattityö ja väitöskirja) tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahoja jaetaan noin 8–12 kpl ja yksittäinen hakija voi tyypillisesti saada noin 2 000–8 000 euroa.

Korostamme kriteereissämme Helsinkiin liittyviä tutkimusteemoja kuten kaupunkitaloutta ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia sekä helsinkiläistä elinympäristöä, arkielämää ja historiaa käsittelevää tutkimusta, mukaan lukien maahanmuuttoon ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyviä ilmiöitä.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen kahtena kappaleena 18.3.2014 klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin tietokeskukseen, (Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs), PL 5500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Apurahat jaetaan Helsingin kaupungin tiedepäivänä touko–kesäkuussa.

Hakemuslomakkeen saa internetistä osoitteesta: www.hel.fi/tietokeskus. Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Timo Cantell, puh. (09) 310 73362 ja tutkija Vesa Keskinen, puh. (09) 310 36296.

Luettelo kaikista 1988-2013 tutkimusapurahan saaneista ja heidän aiheistaan.

Apurahahakemus (doc)

Apurahahakemus (pdf)


Helsingfors stads forskningsstipendier 2014

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro i forskningsstipendier att sökas. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskolexamen som håller på med sin licentiat- eller doktorsavhandling. Med stipendierna stöds även post doc -forskare.

Ca. 8–12 stipendier utdelas, och enskilda sökande kan typiskt få ca. 2 000–8 000 euro.

I våra kriterier betonar vi forskningsteman med anknytning till Helsingfors såsom stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet, ordnande och utvärdering av service upphandlad eller producerad av staden, samt forskning som behandlar livsmiljö, vardagsliv och historia i Helsingfors, inklusive fenomen som hänför sig till invandringen och till stadens internationalisering.

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer i två exemplar skall lämnas in före kl. 16.00 den 18.3.2014 till adressen: Helsingfors stads faktacentral, (Broholmsgatan 18 - 20 A, 5 våning), PB 5500, 00099 HELSINGFORS STAD.

Stipendierna utdelas på Helsingfors stads vetenskapsdag i maj–juni.

Ansökningsblanketter kan fås på internet www.hel.fi/tietokeskus. Upplysningar ges av forskningsschef Timo Cantell, tel. (09) 310 73362, och av forskare Vesa Keskinen, tel. (09) 310 36296.

Ansökan om stipendium (doc)

Ansökan om stipendium (pdf)


City of Helsinki Research Grants 2014

The City of Helsinki Research Grants 2014 are open for application. The grants, totalling 73,000 euros, are intended for researchers with a higher university degree (MA or equivalent), working on a licentiate or doctoral thesis. Grants can also be awarded to post doc researchers.

Grants will be awarded to 8–12 applicants, with each successful candidate receiving approximately 2,000 to 8,000 euros.

Priority is given to research projects related to urban economy and economic activity, research on the organisation and assessment of services ordered or produced by the city, as well as studies on the living environment, everyday life and history of Helsinki, including issues related to immigration and internationalisation of the city.

Applications with enclosures are to be submitted in two copies to City of Helsinki Urban Facts, PO Box 5500, 00099 CITY OF HELSINKI, by March 18th, 2014, at 4 pm. All applications must arrive by this deadline. (Our street address is Siltasaarenkatu 18–20 A, 5th floor).

The grants will be presented on the City of Helsinki Science Day in May/June 2014.

For further information, please contact Research Director Timo Cantell, tel. (09) 310 73362, timo.cantell(at)hel.fi or Researcher Vesa Keskinen, tel. (09) 310 36296, vesa.keskinen(at)hel.fi.

Grant application (doc)

Grant application (pdf)


21.02.2014
 Yhteystiedot

Kaupunkitutkimusosasto
Siltasaarenkatu 18–20 A,
viides kerros
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde 09 310 1612
tietokeskus@hel.fi

 

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus