Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Kaupunkitutkimus > 
 Kaupunkitutkimus
Kuuntele


Kaupunkitutkimusosastossa tehdään soveltavaa tutkimusta Helsingin hallinnon, helsinkiläisten sekä Helsingissä toimivien yritysten tarpeisiin.

Osaston tehtävänä on kuvata luotettavasti Helsinkiä asuin- ja toimintaympäristönä sekä palvella kaupungin ja koko seudun kehittämistä.

Tutkimus on luonteeltaan moninäkökulmaista ja sen kohteena ovat mm. väestö ja asuminen, elinolot, alue- ja kunnallistalous, hallinto sekä kansainvälistyminen ja kaupunkikulttuuri ja -ympäristö.

Osaston tutkimus on käytännönläheistä, ja sillä on myös kiinteät yhteydet perustutkimukseen. Myös erilaisilla vertailevilla ja arvioivilla tutkimuksilla on merkittävä rooli. Tutkimukseen liittyy usein yhteistyötä muiden tutkimustahojen kanssa.

Osaston toiminnan päälinjat ja keskeiset tutkimushankkeet määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelmassa.

Tutkimustietoa julkaistaan ensisijaisesti tietokeskuksen omissa julkaisusarjoissa, neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Kvartti-lehdessä sekä eri aihepiirejä koskettavissa erityisjulkaisuissa.

Osaston tutkijat ovat lisäksi asiantuntijoina kaupungin kehittämishankkeissa ja luennoivat erilaisissa tilaisuuksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Osaston muuta keskeistä toimintaa ovat vuosittain jaettavien Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen ja tiedepalkinnon valintapäätösten valmistelu sekä opinnäytetyöpalkintojen jakaminen.


07.11.2014
 Yhteystiedot

Kaupunkitutkimusosasto
Siltasaarenkatu 18–20 A,
5. kerros
Postiosoite PL 5500
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde 09 310 1612

 

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus