Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
28.11.2015
Social- och hälsovårdsverket  > Presentation av hälsovården > 
 Presentation av hälsovården
Lyssna

Finlands största hälsovårdscentral

Helsingfors stads hälsovårdscentral är den största hälsovårdscentralen i Finland. Hälsovårdscentral har cirka 8 700 anställda och över 100 verksamhetsställen på olika håll i staden.

Hälsovårdscentral producerar för helsingforsborna bashälsovårdens tjänster samt specialsjukvårdens tjänster inom psykiatri, inre medicin, geriatri, neurologi och fysiatri. Övrig specialsjukvård köper Helsingfors av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Hälsovårdscentralen har fem avdelningar som svarar för den kliniska verksamheten: hälsostationer, mun- och tandvården, hemvården, psykiatrin och stadssjukhuset. Den centrala förvaltnings- och stödservicen produceras av förvaltnings- och servicecentralen. Hälsovårdscentralens verksamhet leds av verkställande direktör.

Hälsostationer

Hälsostationerna erbjuder helsingforsborna service i öppen vård, familjeplanering, mödra-, barn- och vuxenrådgivning, hälsovård för skolelever och studerande, företagshälsovård och sjömanshälsovård. Varje helsingforsbo har på hälsostationen, inom sitt eget boendeområde, ett team bestående av läkare och vårdare som ansvarar för hans/hennes vård.

Mun- och tandvården

Helsingforsborna får mun- och tandvårdens tjänster vid tandkliniker som ligger på olika håll i staden eller vid mun- och tandvårdens jourmottagning.

Psykiatri

Vuxna helsingforsbor får den psykiatriska service de behöver på psykiatriska polikliniker, sjukhusens bäddavdelningar samt i psykiatriska jourmottagningen. Hälsovårdscentralen har också psykiatriska dagsjukhus, rehabiliteringshem och familjevård.

Hemvård

Hemvården erbjuder hemvårdstjänster och hemsjukvård för åldringar, långtidssjuka, konvalescenter och 18-år fyllda handikappade. Hemvårdens mål är ett bra och tryggt liv hemma trots att funktionsförmågan avtagit.

Stadssjukhuset

Stadssjukhuset svarar för somatisk vård på hälsovårdscentralnivå, hemsjukhusvården och rehabiliteringen samt för hälsovårdscentraljouren och jouren på basnivå i inre medicin. Tidsbeställningspoliklinikerna erbjuder specialsjukvårdstjänster i inre medicin, geriatri, neurologi och fysiatri.


20.04.2012
 Hälsovårdens organisation
 
 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket