Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
25.11.2015
Social- och hälsovårdsverket  > Hälsotjänster > Sibbos, Vandas inkorporerade områden > 
 Tjänster för invånarna på de inkorporerade områdena
Lyssna

Helsingfors hälsovårdscentrals tjänster för invånarna på de inkorporerade områdena från 1.1.2009

Hälsostationstjänster

Hälsostationstjänster (också mödra- och barnrådgivningstjänster) fås på Östra centrums hälsostation, adr. Östergatan 7 K, 00930 Helsingfors.  Hälsostationen är öppen må, ons - fre kl. 8 – 16 och ti kl. 8 – 18. Tidsbeställnings- och informationsnumret är (09) 310 603 60. Hälsostationen betjänar också på svenska, tfn (09) 310 500 60.

Kan man fortsätta vårdrelationen till Söderkulla hälsostation?

Om en person som bor på inkorporeringsområdet har anlitat läkarmottagningens tjänster vid Söderkulla hälsostation 1.1.2007 – 30.11.2008 och vill fortsätta sin vårdrelation till Söderkulla hälsostation 2009, skall han/hon kontakta Sibbo hälsovårdscentral senast 19.12.2008, tfn (09) 235 363 34/ledningens assistent Birgitta Jern.

För de personer på det inkorporerade området som valt Söderkulla hälsostation tillhandahåller Sibbo hälsovårdsstation år 2009 mottagningstjänster vid Söderkulla hälsostation till läkare och i anslutning till dessa mottagningstjänster till sjukvårdare, men inte mödra- och barnrådgivningens tjänster, förutom för de mödra- och barnrådgivningens klienter som påbörjat rådgivningsuppföljningen på 2008 års sida. Dessa patienter får fortsätta till graviditetens efterundersökning sina rådgivningsbesök i rådgivningen i Söderkulla.
 
Hälsovårdscentralsjouren

Då den egna hälsostationen är stängd vårdas akuta sjukdomar och olycksfall då det gäller barn under 16 år av Barn- och ungdomssjukhusets hälsovårdscentraljour (HNS), Stenbäcksgatan 11, 00250 Helsingfors, tfn (09) 10023 och de vuxnas av Malms sjukhus hälsovårdscentraljour, adr. Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors, tfn (09) 310 674 68. Nattetid har jourpoliklinikerna vid Barn- och ungdomssjukhuset och Malms sjukhus jour.

Tandvård

Invånarna kan fritt söka vårdplats i Helsingfors hälsovårdscentrals tandkliniker. Mottagningstid till tandkliniken kan reserveras från det regionala tidsbeställningsnumret, (09) 310 614 50, må - to kl. 8 – 18 och fre kl. 8 - 16. Under veckoslut och helger kl. 8.30 – 14 sköter Berghälls hälsostations tandklinik jourfallen, adr. Andra linjen 4 C, 2 vån, 00530 Helsingfors, tfn (09) 310 474 50.

Mentalvårdstjänster

Vid psykiska störningar söker man sig vardagar kl. 8 - 16 i första hand till hälsostationen i Östra centrum och övriga tider till hälsovårdscentralens jour. Hälsostationens läkare hänvisar patienten vid behov till psykiatriska polikliniken i Östra centrum, Revalsplanen 6 A, 00930 Helsingfors, tfn (09) 310 555 50. Psykiatriska polikliniken håller öppet må, ons, to kl. 8 – 16.00, ti kl. 10 – 16 och fre kl. 8 – 15.30.

Psykiatrisk jouren finns i Aurora sjukhus (vuxna och 16 år fyllda) adr. Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, 00250 Helsingfors, tfn (09) 310 657 21 och i Barn- och ungdomssjukhuset (under 16-åringar), Stenbäcksgatan 11, 00250 Helsingfors, tfn (09) 10023. Information om psykiatriska tjänster 24 h, tfn (09) 310 657 21

Information om hälsotjänster 24 h

Hälsorådgivningen på numret tfn (09) 10023 betjänar dygnet runt. Tilläggsuppgifter om hälsovårdstjänster som Helsingfors stad ordnar finns också på webbsidorna www.hel.fi/terveyskeskus


06.11.2012
 Tilläggsuppgifter

Hälsotjänsterna i alfabetisk ordning

 

Serviceguide för invånarna i de inkorporerade områdena (pdf)

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket