Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
02.12.2015
Social- och hälsovårdsverket  > Hälsotjänster > Läkarmottagning > 
 Läkarmottagning
Lyssna

Alla hälsostationer har läkarmottagningar för undersökning och vård av sjukdomar hos barn och vuxna.

Husläkare på hälsostationen

Hälsostationerna arbetar med s.k. befolkningsansvar, vilket innebär att varje helsingforsbo har en egen husläkare. Syftet med husläkarsystemet är att trygga kontinuiteten i vården, bidra till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och en framgångsrik vård.

Patienten bör få kontakt med läkare inom tre dagar för att få vårdanvisningar. I brådskande fall fås läkartid som huvudregel inom 1-3 dagar.

Beställ tid till din husläkare

Vid icke akuta fall bör tid till läkarmottagningen beställas på förhand. Med tanke på akuta fall har alla läkare också dagliga s.k. jourtider. Vid akuta sjukdomsfall får patienten i allmänhet tid samma eller följande dag.

Vid behov skickar husläkaren patienten vidare till fortsatt vård
Husläkaren kan vid behov skicka patienten till fortsatta undersökningar hos specialist eller vid en poliklinik för specialsjukvård. När de erforderliga undersökningarna är gjorda och vårdanvisningarna har fåtts, fortsätter husläkaren att ta hand om sin patient.

Hälsocentraljour

När den egna hälsostationen är stängd kan man vid plötsliga sjukdomsfall och olycksfall vända sig till hälsocentraljouren. Återkommande eller utdragna sjukdomar, kontrollbesök och receptärenden hör alltid till patientens egen hälsostation.

Mer information om läkarmottagningen får du på din egen hälsostation.

Svensk hälsostationservice


20.04.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket