Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
30.11.2015
Social- och hälsovårdsverket  > Beslutsfattande > Ledamöter > 
 Hälsovårdsnämndens ledamöter från 2009
Lyssna

Om ni vill förmedla er syn på frågor som gäller hälsovårdstjänster till beslutsfattarna, kan ni kontakta nämndens ledamöter nedan eller ledamöterna i vederbörande social- och hälsovårdssektion.

Ni kan också skriva till hälsovårdsnämnden, adressen är Helsingfors stads registratorskontor, Hälsovårdscentralen, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Ni kan också använda responsposten  på hälsovårdscentrals webbsidor.

Medlemmar

Hälsovårdsnämndens medlemmar och suppleanter 2009
Medlem Suppleant
SDP
ordförande
Jouko Malinen
tel. 0400 940 273
jouko.malinen(at)luukku.com
SDP
Mikko Weckström
Ingeborgsvägen 17
00780 Helsingfors
tel. 040 569 0145
mikko.weckstrom(at)gmail.com
Samlingspartiet
viceordförande
Seija Muurinen
tel. 050 331 6754
seija.muurinen(at)kolumbus.fi
Samlingspartiet
Katja Ivanitskiy
katja.ivanitskiy(at)fimnet.fi
Samlingspartiet
Sami Heistaro
Båtsviksbågen 7 B 28
00810 Helsingfors
tel. 040 522 7395
heistaro(at)hotmail.com
Samlingspartiet
Zarmina Razai
Packmästargatan 3 B 19
00520 Helsingfors
tel. 0400 642 376
zarminarazai(at)hotmail.com
Samlingspartiet
Riitta Snäll
Södra Hesperiagatan 36 A 5
00100 HELSINKI
tel. 0400 708 220
riitta.snall(at)kolumbus.fi
Samlingspartiet
Ari Huovinen
Tornsvalustigen 3 E
00780 Helsingfors
tel. 050 307 9529
ari.huovinen(at)hel.fi
Centern
Eeva Kuuskoski
eeva.kuuskoski(at)hotmail.com
Centern
Timo Latikka
timo.latikka(at)presstaali.fi
SDP
Lilli Autti
tel. 040 413 6400
lilli.autti(at)gmail.com
SDP
Karita Toijonen
Lekholmsvägen 7 C 48
00980 Helsingfors
tel. 040 572 3173
toijonenkarita(at)gmail.com
Gröna förbundet
Hannu Tuominen
tel. 050 356 3486
tuomiset(at)kolumbus.fi
Gröna förbundet
Anu Korppi-Koskela
anu.korppi-koskela@iki.fi
Gröna förbundet
Tuuli Kousa
Mannerheimvägen 27 A 33
00250 Helsingfors
tel. 050 543 7374
tuuli.kousa(at)gmail.com
Gröna förbundet
Juhani Johansson
Backasgatan 50
00510 Helsingfors
tel. 050 493 4881
juhani.johansson(at)helsinki.fi
Vänsterförbundet
Joonas Leppänen
tel. 040 767 1228
jleppan(at)gmail.com
Vänsterförbundet
Marjut Lumijärvi
tel. 040 555 0231
marjut.lumijarvi(at)saunalahti.fi
Stadsstyrelsens representant
Mari Puoskari
Tavastvägen 2 A 14
00500 Helsingfors
tel. 050 537 2595
mari.puoskari(at)vihreat.fi
Suppleant
Kimmo Helistö
tel. 050 536 9027
kimmo(at)helisto.net
Hälsovårdsnämndens sekreterare
förvaltningsjurist
Joni Komulainen
tel. (09) 310 69068
joni.komulainen(at)hel.fi

25.10.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket