Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
02.09.2015
Ekonomiförvaltningstjänsten  > Fakturering  > e-faktura
e-faktura
Lyssna

Helsingfors stad erbjuder konsumenten möjlighet att få räkningarna för barnens dagvård och skolbarnens eftermiddagsverksamhet samt för hälsovårdscentralens kundavgifter och för flera andra fakturor som utfärdas av stadens enheter.

Hur fungerar e-fakturan?

E-fakturan levereras till Er nätbank, där Ni kan se själva fakturan och uppdraget i anslutning till fakturan i elektroniskt format.

Ni kan om Ni önskar ändra exempelvis betalkontot för e-fakturan eller välja en tidigare förfallodag. Då Ni har godkänt fakturan betalar banken den automatiskt på förfallodagen. I e-faktureringstjänsten kan Ni även använda s.k. automatiskt godkännande. Då behöver Ni inte godkänna fakturan separat.

Det skickas inte meddelanden om e-fakturan per post, men om Ni önskar kan Ni i nätbanken ta i bruk en tjänst som meddelar Er per sms eller e-post om fakturor som har anlänt. Tjänsten kan vara gratis eller avgiftsbelagd beroende på vilken bank Ni är kund hos.

Hur sluter jag ett e-faktureringsavtal med ekonomiförvaltningstjänsten?

Välj Helsingfors stad – Ekonomiförvaltningstjänsten som fakturerare i Er nätbank och uppge som identifikationsuppgift fakturamottagarens personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX (i fakturor över barndagvård, uppge den vårdnadshavares personbeteckning som först nämns på fakturan). E-faktureringsavtalet omfattar alla fakturor som förmedlas av ekonomiförvaltningstjänsten.

Informationen om att Ni har ingått ett e-faktureringsavtal i nätbanken förmedlas på ett par dagar till ekonomiförvaltningstjänstens kundregister, och därefter skickar vi fakturorna endast till Er nätbank i fortsättningen.

Lätt, snabbt och tryggt

En e-faktura från Helsingfors stad ser ut som en vanlig pappersfaktura i webbanken. E-fakturan är behändig och lätt att använda. Konsumenten behöver inte knappa in fakturerarens kontonummer eller fakturans referensnummer. Det räcker att man godkänner uppgifterna. Man slipper slagfel och pappersfakturor. Fakturorna går även att lagra elektroniskt.

Den finländska direktdebiteringstjänsten upphör i enlighet med EU:s förordning den 31 januari 2014. Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst följer den fastställda tidtabellen, och de sista direktdebiteringarna debiteras kundernas bankkonton under januari 2014.

Ekonomiförvaltningstjänsten rekommenderar kunderna att så snart som möjligt övergå till e-fakturering. 

Ekonomiförvaltningstjänsten fakturerar stadens fordringar för följande enheter:

• Anskaffningscentralen
• Arbetarinstitutet
• Barnomsorgsverket
• Bostadsproduktionsbyrån
• Byggnadstillsynsverket
• Faktacentralen
• Fastighetskontoret
• Företagshälsovårdscentralen
• Helsingfors konstmuseum
• Helsingfors stads servicecentral Palmia
• Högholmens djurgård
• Idrottsverket
• Kulturcentralen
• Miljöcentralen
• Oiva-akademin
• Partitorget
• Revisionskontoret
• Räddningsverket
• Social- och hälsovårdsverket
• Stadsbiblioteket
• Stadskansliet (inkl. hundskatter)
• Stadsmuseet
• Stadsorkestern
• Stadsplaneringskontoret
• Svenska arbetarinstitutet
• Ungdomscentralen
• Utbildningsverket

Ekonomiförvaltningstjänsten fakturerar INTE stadens fordringar för följande enheter:

• Helsingfors Energi • Helsingfors hamn • HRM • Helsingfors Textiltjänst • Trafikverket (HST) • Byggnadskontoret • Stara

Helsingfors stad erbjuder e-fakturamöjligheter t.ex. för:

30.07.2014
 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Ekonomiförvaltningstjänsten | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Ekonomiförvaltningstjänsten