Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
31.01.2015
Taloushallintopalvelu  > Laskutus  > Koiraveroasiat
Koiravero
Kuuntele

Helsingin kaupunki perii koiraverolakiin perustuvaa koiraveroa Helsingin kaupungin alueella pysyvästi pidettävistä koirista. Veron suuruus on 50 euroa.

Veron perimiseksi kaupungin Taloushallintopalvelu ylläpitää koirarekisteriä kaupungin koira-asukeista. Em. lakiin perustuen koiranomistajan tulee tehdä ilmoitus koirasta kaupungin koirarekisteriin viimeistään koiran hankkimisvuotta (tai vastaavasti Helsinkiin muuttovuotta) seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Koiranomistajan on lisäksi tehtävä koirasta muutosilmoitus, mikäli:

1. koiran pysyvä pitopaikka on muuttunut toiseen kuntaan
2. koiran pitopaikan osoite on muuttunut Helsingin kaupungin sisällä
3. koira on luovutettu uudelle omistajalle
4. koira on kuollut.

Koirailmoituksen ja muutosilmoituksen voi kätevästi tehdä kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi.hel.fi, jossa koirailmoitus löytyy Eläimet -sivulta.

Koirailmoituksen voi myös tehdä täyttämällä koirailmoituksen/muutosilmoituksen (word-muodossa) ja palauttamalla se kirjeitse, faksitse tai sähköpostitse talpa.koiraverot@hel.fi. Lisätietoja, puh. 09 310 25630.

Koiraveron keruu perustuu lakiin

Koiravero määräytyy sen mukaan, missä koiran pysyvä pitopaikka on vuoden päättyessä. Koiraveroa on velvollinen suorittamaan koiran omistaja, jonka omistuksessa koira on ollut verovuoden ( = kalenterivuoden) päättyessä.

Koiravero maksetaan koirasta, joka on verovuoden lopussa viisi kuukautta tai sitä vanhempi. Koiraveroa ei suoriteta:

  • koirasta, joka on viittä kuukautta nuorempi
  • koirasta, jonka omistaa Suomen valtio tai jonka elatuskustannukset suoritetaan valtion varoista
  • koirasta, jota käytetään porojen paimentamiseen
  • invalidin tai aistiviallisen opaskoirasta
  • maanpuolustus- ja väestönsuojelutehtäviin todistettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitouduttu luovuttamaan näihin tarkoituksiin
  • vahingoittuneen hirvieläimen jäljittämiseen todistettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitouduttu tarvittaessa luovuttamaan poliisiviranomaisen käyttöön
  • koirasta, jonka omistaa vieraan valtion Suomessa olevassa diplomaattisessa tai muussa edustustossa tai lähetetyn konsulin virastossa palveleva henkilö, hänen perheenjäsenensä tai yksityinen palvelijansa, jos he eivät ole Suomen kansalaisia
  • koirasta, jota eläinten käyttämisestä tieteellisissä kokeissa annetun asetuksen (334/71) mukaisesti käytetään asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

Koiravero peritään taannehtivasti; koiraveroliput lähetetään koiranomistajille verovuotta seuraavan vuoden keväällä, toukokuun loppuun mennessä. Koiravero ja sen perusteella määrätyt maksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Jos koiranomistaja ei ole säädetyssä ajassa antanut koirailmoitusta, maksuun pannaan koiravero kaksinkertaisena.

Jos koiranomistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa koiran pitopaikkaa tai omistajanvaihdosta koskevan muutosilmoituksen tai verovapaasta koirasta koirailmoituksen, aiheutuu tästä koiranomistajalle 10 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

04.06.2014
 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Taloushallintopalvelu | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Taloushallintopalvelu