|   |
|   På svenska   |   Suomeksi   |   In English   |   По-русски   |
 
Sök på www.hel.fi:

 

Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
  Hel.fi-framsidan

Framsidan  » Lägen  » Helsingfors konstmuseum Tennispalatset  » Ensam
 

Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Iiu Susiraja: Sarjasta Hyvä käytös: Symbioosi, 2009 © Helsingin taidemuseo, kuva: Hanna Kukorelli
Ensam
14.2.–13.7.2014

Utställningen kommenterar ett aktuellt ämne, ensamhet. Det finns många slag av ensamhet: barnet saknar lekkamrat, den unga lämnas utanför gruppen, den gamla blir ensam. Även i andras sällskap, till och med i nära människorelationer, kan man känna sig ensam. Ensamhet kan vara fysisk isolering eller ett känslotillstånd. Den orsakar ångest, den passiverar och väcker känslor av orättvisa. Utställningen presenterar finsk samtidskonst ur konstmuseets samlingar: målningar, teckningar, fotografier och videor.

Malin Ahlsved: Sarjasta Rakas pimeys, 2009-2011 © Helsingin taidemuseo, kuva: Hanna Kukorelli
Ben Kaila: Sarjasta Kodittomuuden kasvot: Linnanmäki, 2000 © Helsingin taidemuseo, kuva: Hanna Kukorelli


Kontaktuppgifter

TENNISPALATS

OBS!
Konstmuseet är stängt
14.7.2014 p.g.a
renovering. Ett nytt
konstmuseum öppnas
hösten 2015.

Kontakt
Postadress:
Helsingfors konstmuseum
PB 5400
00099 Helsingfors stad
Tel. (09) 310 87041
fax
(09) 310 87000

Extra

Publikationer
Helsingin
taidemuseo.fi -tidningen

Samarbetspartner

HOK - Elanto