Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Kotitalouskurssi. Kuva: Rhinoceros Oy/Mari Hohtari
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
20.12.2014
Suomenkielinen työväenopisto >  Opiskelu >  Kotitalous >  Hyväksi kotikokiksi -opintokokonaisuus > 
 Hyväksi kotikokiksi -opintokokonaisuus
Kuuntele

Kotitaloudessa on mahdollista opiskella vuoden mittainen Hyväksi kotikokiksi -opintokokonaisuus. Opetus järjestetään opistomme oman, kotitalouden opetussuunnitelman mukaisesti erillisinä perus- ja syventävinä opintoina.

Koulutuksessa käsitellään ruoanvalmistuksen perusteita ja valmistetaan opetuskerran aiheeseen liittyvää ruokaa. Koulutus sisältää myös ravitsemusta, materiaalituntemusta, kuluttaja- ja ympäristöasiaa sekä kansainvälisiin keittiöihin tutustumista. Opintokokonaisuus on suunnattu pääasiassa aloittelijoille. Osallistujilta edellytetään sitoutumista pitkäjänteiseen opiskeluun.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on kodin ruokatalouden hoidossa tarvittavien laaja-alaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen. Tavoitteena on kehittää omaa kykyä soveltaa tietoja ja taitoja, kehittää kriittisyyttä ja omaa ajattelua arjen hallinnassa, tutustua raaka-aineisiin, niiden käsittelyyn ja säilytykseen sekä ruoaksi valmistamiseen, oppia valmistamaan monipuolinen, ravitseva ateria, oppia tuntemaan keittiön koneet ja työvälineet sekä oppia käyttämään niitä oikein, oppia tuntemaan astiamateriaaleja ja niiden käyttöä, kiinnittää huomiota kuluttaja-asioihin ja kestävän kehityksen periaatteisiin, tutustua eri ruokakulttuureihin ja nauttia hyvästä seurasta. Koulutus ei anna ammatillista pätevyyttä.

Koulutuksen rakenne
Yhden lukuvuoden mittaiseen kokonaisuuteen kuuluvat osat I-III. Osa I (ruoanvalmistuksen perusteet, 12 opetuskertaa) opiskellaan syyslukukaudella ja osat II (syventävä kurssi, 5 opetuskertaa) ja III (kansainväliset keittiöt, 3 opetuskertaa) kevätlukukaudella.

Arviointi
Omaa oppimista ja toimintaa itsearvioidaan ja opintoryhmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa annetaan ja saadaan palautetta sekä opiskelutovereilta että opettajalta. Opintokokonaisuudesta saa suullisen palautteen sekä todistuksen.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta koostuu kurssimaksusta ja materiaalimaksusta (muutokset mahdollisia opiston yleisten korotusten yhteydessä). Jokainen kolmesta osasta maksetaan erikseen.

Oppimateriaalit ja -kirjat
Opiskelija saa jokaisella opetuskerralla opetusmonisteen, jossa on opetuskertaan liittyvää asiaa sekä ruokaohjeet. Opetuksessa käytetään seuraavia oppikirjoja:
Mäkinen, Kiikka, Merisalo & Väätäinen: Keittiön kautta. Ruoanvalmistajan kirja. Otava 2005.
Parkkinen & Rautavirta: Utelias kokki. Elintarviketietoa ruoanvalmistajalle. Restamark 2004 ja 2010.
Lisäksi opetuksessa hyödynnetään joitakin peruskoulun kotitalouden oppikirjoja ja muita teoksia sekä internet-sivustoja. Kirjat eivät ole pakollisia, mutta hyvästä ruoanvalmistuksen tai kotitalouden perusteoksesta on aina hyötyä ja iloa kotona.

Kurssin suorittaminen ja todistus
Opintokokonaisuus katsotaan hyväksyttävästi suoritetuksi, kun opiskelija on ollut läsnä 2/3 kunkin kurssin tuntimäärästä.
Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista opintoihin kuuluneista kursseista, lyhyt kuvaus kurssien sisällöistä sekä niiden tuntimäärät. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen sisältyneet osat.
 


20.04.2012
 Lisätietoja

Opintoneuvonta
Ilmoittautumisohje
Asiakaspalvelu

 
   
Sivun ylläpito: Suomenkielinen työväenopisto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Suomenkielinen työväenopisto