Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Sosiaali- ja terveysvirasto  > Julkaisut > Selvityksiä > 
 Julkaisuja
Kuuntele
SELVITYKSIÄ
2012  
2 Dokumentit töissä – osallistava dokumentointi  (pdf)
1 Robotit Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa - soveltuvuus ja Living Lab -pilotin opit Intro-hankkeessa (pdf)
2011  
2 Ikäihmisten hyvinvointikeskus, Raportti Helsingin sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualueella toteutetusta kehittämishankkeesta  (pdf)
2010  
7 Sairaanhoitajan ura‐ ja palkitsemismallin pilotointi 2008  (pdf)
5 Ikäihmisten päihdepalveluiden kehittäminen  (pdf)
4 Miksi omaishoitajat eivät käytä vapaapäiviään?  (pdf)
3 PETRA-hanke   Palvelutalojen ergonominen työvuorosuunnittelu ja prosessien kehittäminen 2007-2008  (pdf)
2 Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteensaattaminen ja toimintafoorumeiden kehittäminen Itä-Pasilassa, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
1 Vauvaperhehanke Koskelan alueella, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
2009  
4 Leikkipuistotoiminnan kehittämishanke 2006-2008  (pdf)
3 Lapaset Perheverkosto -hanke 2005-2008  -loppuraportti  (pdf)    
2 Varvas, Varhaisen vastuunoton kehittäminen Kaarelan alueella, Varhaisen tuen hanke 2005-2008, Loppuarviointitiivistys  (pdf)    
1 Vauvaperhehanke Talin alueella, ”Voimaa yksinhuoltajavanhemmuuteen”, Varhaisen tuen hanke 2005-2008, Loppuarviointitiivistys  (pdf)
2008  
14 Varhaisen tuen sosiaaliohjauksen konsultti, Varhaisen tuen hanke 2008  (pdf)
13 Yhteiset lapsemme Maunulassa ja Veräjälaaksossa, Loppuraportti, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
12 Jakomäen varhaisen tuen kumppanuushanke, Loppuraportti, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
11 Ala-Malmin verkostoyhteistyöhanke, Loppuraportti. Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
10 Varhaisen tuen koordinaattorit - sisäisen kehittämistyön tuki, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
9 Verso – varhaisen tuen monikulttuurinen perhetyö, Somalialaiset perheet, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
8 Verso – varhaisen tuen monikulttuurinen perhetyö, Venäjänkieliset perheet, Varhaisen tuen hanke 2005-2008  (pdf)
6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin  -  Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008  (pdf)    
5 Kontulan vauvaperhehanke  -  Varhaisen tuen hanke 2005-2007  (pdf)
4 Helsingin matkapalvelukeskus, Selvitys matkapalvelun käyttämättömyyden syistä  (pdf) 
3 Perhetyö päivähoidon ympäristössä Kivikossa ja Länsi-Kontulassa  (pdf) 
2 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palvelukeskustoiminnan kehittämisohjelma vuosille 2007-2010  (pdf)
2007  
9 Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun   (pdf)
5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät   (pdf)
4 Vapaaehtoistyö sosiaaliviraston näkökulmasta   (pdf)
3 NESTS-children and families in vulnerable conditions -hankkeen arviointi- ja loppuraportti  (pdf)
1 Nuoret lastensuojelun avohuollossa  - palvelujen ja menetelmien tarkastelu  (pdf)
2006  
6 Selvitys koululaisten iltapäivätoiminnasta Helsingin kaupungin leikkipuistoissa  (pdf)
5 Päihdehuollon jälkikuntoutus - Asiakastyön seurantaraportti 2005  (pdf)
3 Palvelusetelin käyttöönoton taloudellisten vaikutusten ennakointi vanhusten palveluasumisessa  (pdf)
  Vanhempien osallistuminen lasten päivähoidossa -loppuraportti (rtf)
2005  
12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma   (pdf)
10 Jätteet hallintaan leikkipuistoissa  (pdf)
9
 
Maahanmuuttajatyön kehittäminen päivähjoidossa
8
 
Työkalupakki
Välineitä päiväkodin suomi toisena kielenä -opetukseen
7
 
Perhetyö ja puheeksiottaminen päivähoidossa
Kontulan varhaisen tuen hankkeen loppuraportti
6
 
Perhetyö Itä-Pasilan, Jakomäen, Myllypuron ja Kallahden varhaisen tuen hankkeissa
5
 
Kieku - perhetyön kokeilu päiväkoti Siilitiellä ja leikkipuisto Hillerissä 2001-2004
4
 
Aluetyötä Kivikon, Maunulan ja Vuosaaren varhaisen tuen hankkeissa
3
 
Nuotta-projektin loppuraportti
2004  
10 Vanhusten palveluasumisen kehittämisohjelma
9
 
Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset
7
 
Tulevaisuus  -  'Budusheje' 
6
 
Pyörre-projekti 2002-2004  Sosiaalinen kuntoutus, toiminnallisuus ja ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö
5
 
Kipinä-projekti Nuorten aikuisten arjen tukena/
4
 
Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä  -  toiminnasta ja hyödyistä
1
 
Kohtaavaa lastensuojelua – Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja
2003  
10 Sosiaalinen raportointi - menetelmä asiakasatyössä syntyneen tiedon prosessointiin
9
 
Helsingin palveluasumisjonon selvitysprojekti, loppuraportti
8
 
Kohti lastensuojelun vaikuttavaa ja jäsentynyttä työotetta
7
 
Varhaisen tuen työmuotoja kehittämässä. Positiivisen diskriminaation hankekokonaisuuden väliraportti 2002

 
Pohjoinen kotihoito –kehittämishanke vuosina 2001-2002. (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2003:4) /Tarja Itkonen: 

 
Uuden elämänkaaren alku. Läntisen sosiaalikeskuksen nykytilan arviointi organisaatiomuutoksen kynnyksellä. /Outi Mäkelä, Anna-Kaisa Mäkinen ja Petri Uusikylä:

 
"Sanat eivät riitä kertomaan…" Viranomaisten tietoon tulleet perheväkivaltatapaukset /Irma Pitkänen ja Ossi Yliskoski: 

 
Kotiutuminen sairaalasta kotihoitoon. (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2003:3). /Leila Heiskanen et al.

 
Helsinkiläisten vanhuspalveluasiakkaiden toimintakyky ja avun tarve syksyllä 2002. (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja 2003:5). /Susanna Mukkila, Pirjo Tolkki, Jaakko Valvanne, Anne Linden ja Ilkka Sahi

 
Helsingin mielenterveysohjelma. (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja 2003:3).
2002  
  VuoMasto – työllistymis- ja kuntoutushanke /Sanna Martikainen: 

 
Yksityisten ylläpitämä vanhusten palveluasuminen Helsingissä 2002 7Arja Peiponen, Risto Lammi, Seija Muurinen ja Anne Kotajärvi: 

 
SAS-toiminnan kehittäminen Helsingissä (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin terveusviraston monisteita 2002:12) Jaakko Valvanne yhdessä SAS-ryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden kanssa

 
Turvallista ja laadukasta elämää ammattitaitoisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla. Laitoshoidon kehittämisohjelma vuosille 2002-2004 (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:11) /Jaakko Valvanne et al.: 

 
  Alle 75-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden hoidon järjestäminen (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:10) /Raili Hulkkonen et al.

 
Köyhyyden häpeä – Pelastusarmeijan ruoka-avun hakijoiden kokemuksia köyhyydestä 1990-luvun Suomessa /Pia Metsähuone

 
Oikeat palvelut oikealla tavalla oikeaan aikaan. Dementoituneiden hoidon kehittämisohjelma (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:9) /Jaakko Valvanne ja Maarit Rautio (yhteistyössä Suomen dementiahoitoyhdistyksen kanssa): 

 
Omaishoidon tuen kehittämisohjelma 2002-2004 (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:8) / Pirjo Tolkki, Susanna Kaisla, Auli Peuhkuri, Maarit Rautio, Asta Rusila ja Jaakko Valvanne: 

 
Vanhusten päivätoiminnan ja päiväsairaalatoiminnan kehittämisohjelma (Yhteiskulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:7) /Pirjo Tolkki, JaakkoValvanne, Riitta Iiskola, Tuija Juvonen, Päivi Klami, Leea Kukkanen, Marja Nurmi-Köngäs, Kristiina Talala ja Benita Wenman: 

 
Vanhusten mielenterveystyön kehittämisohjelma (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin terveysviraston monisteita 2002:6) /Pirkko Klossner, Tuula Saarela ja Jaakko Valvanne: 
11
 
Haagan sosiaalipalvelutoimiston suunnitelmallisen sosiaalityön projekti /Pekka Borg ja Kaija Mannerström:

 
Uuden Seelannin malli Helsingissä - Kaakkoisen suurpiirin läheisneuvonpitoprojektin (1998-2001) loppuraportti/ Monika Possauner, Liisa Korhonen ja Riitta Vartio:

 
Rööperi – Myötämäki – Leipäjono. Raportti kolmesta alueellisesta sosiaalityön projektista /Kristiina Aho, Kati Grönlund, Pekka Kauppinen, Tuija Salovaara ja Anna-Mari Siiki:

 
Enemmän aikaa asiakkaille? Työajan käyttö kotihoidossa Helsingissä 2001 (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:4) /Pirjo Tolkki ja Jaakko Valvanne

 
Jaetaanko asiakkaita vai jaetaanko töitä? Arviointitutkimus Helsingin sosiaaliviraston toimeentulotuen Asiakaslinja-2000 uudistuksen toimeenpanosta neljässä toimistossa keväällä 2001 /Eeva-Liisa Tuominen
6
 
Maahanmuuttajatyön käsikirja/ Marja-Liisa Hytönen, Harri Laurell, Katriina Mannila, Irma Marttila ja Mirkka Rouhio:

 
Kotihoidon asiakaskartoitus kaakkoisessa suurpiirissä 13.-27.11.2000 (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:3) /Sari Toiviainen

 
Työhyvinvointia osaamisella ja innostuksella. Työhyvinvoinnin kehittäminen sosiaalivirastossa vuosina 2000 - 2006 /Asta Enroos ja Eija Eranti

 
Aikuisten psykiatristen potilaiden kotikuntoutus Helsingissä /Satu Palolahti:

 
Kaakkoisen sosiaalikeskuksen ja terveyskeskuksen kotihoito-projektin loppuraportti (Yhteisjulkaisu terveysviraston kanssa: Helsingin kaupungin terveysviraston monisteita 2002:1) /Terhi Helppolainen, Satu Kämäräinen, Pirjo Lehtevä, Sanna Mäkipää ja Riitta Vartio

 
Onko työni laadukasta. Koulutuksen laatu ja sen arviointi /Riitta Eklund
2001  
  Ruotsinkieliset palvelut sosiaalivirastossa

 
Riitta Raita: Uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingin Vuosaaressa

 
Marianne Kitti, Liisa Kokko ja Riitta Väkeväinen: Liikkuva lastenpsykiatrinen tiimi. Helsingin kaakkoisen alueen kokeiluprojekti syksyllä 2000

 
Kirsi Kovanen, Anu Lehto, Leena Tapionlinna ja Kaisa Tervonen-Arnkil: Etappihoito – tehostettu huolenpito osastohoitona

 
Elina Rosenberg: Lapsiperheiden kotipalvelun rakentaminen Kivikon sosiaalipalvelutoimiston alueella

 
Elise Kyttä, Tarja Sinnemäki, Markus Talvio: Nuorten ehkäisevän päihdetyön projekti Klaari Pohjoinen

 
Heikki Ollikainen: Kuusi vuotta 10 kysymystä –kampanjaa

 
Päivi Virtanen, Anne Alanampa, Marja-Liisa Hytönen, Kaisa Maijala ja Ljudmila Vasiljeva: Maahanmuuttajalasten esiopetusta kahdella kielellä. Project of Bilingual Assessment and Curriculum Development. Kaksikielisen arvioinnin ja opetussuunnitelman kehittämisen projekti

 
Sirpa Harinen: Sosiaalityöntekijänä kotipalvelun perhetyön projektissa. Kaakkoisen sosiaalikeskuksen kotipalvelun perhetyöprojekti 1.1.1999-31.5.2001

 
Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma

 
Läroplan för Helsingfors förskoleundervisning

 
Juha-Pekka Vuorio (toim.): Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus sosiaalipalveluissa
28.11.2012

 
   
| Tietoa sivustosta | | Palaute | | Alkuun |
| Sivun ylläpito: Sosiaali- ja terveysvirasto, puh. 09 310 5015 (vaihde) |
| Huomioittehan, että emme voi tietosuojasyistä vastata asiakastietoja sisältäviin sähköposteihin. |

Helsingin kaupunki - Sosiaali- ja terveysvirasto