Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Sibelius-lukio >  Opiskelijan tuki  > Opiskelijahuolto
Opiskelijahuolto
Kuuntele

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Lukiossa on mahdollisuus saada myös psykologipalveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lukion kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattori auttaa selvittämään opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyviä sosiaalisia asioita sekä mielenterveyteen, perhetilanteeseen ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Kuraattori antaa ohjausta ja neuvontaa myös sosioekonomisissa asioissa ja tarjoaa opiskelijoille keskusteluapua.
Kuraattorin työ tukee varhaista puuttumista, opintojen keskeytymisten vähentämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Kuraattoriin kannattaa ottaa yhteyttä heti, kun ongelmat tuntuvat painavan mieltä tai haittaavan opiskelua. Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta.
 

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.

Sibelius-lukion opiskelijahuolto on koko koulun henkilöstön yhteinen tehtävä. Kaikkien koulussa työskentelevien oikeus ja velvollisuus on seurata opiskelijan hyvinvointia ja ilmoittaa huomioistaan oppilashuoltotyöryhmän jäsenille, ja mahdollisuuksien mukaan puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin välittömästi.


23.05.2014




 
   
Sivun ylläpito: Sibelius-lukio | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Sibelius-lukio